21.02.2005

Pismo Oli Rena, komesara Europske komisije za proširenje predsjedniku Vlade BiH, Adnanu Terziću

 Europska komisija

Olli Rehn

Član Komisije

 

Brussels, 21. 02. 2005.

D(2005) 94

Dragi Premijeru,    Dragi Adnane,

 

Prije svega,  želio bih vam čestitati na kontinuiranoj reformi i nesumljivom napretku na putu ka što bližim vezama sa Europskom unijom. Međutim, i dalje postoji jedan broj izazova kojima se treba pozabaviti. Ovom prilikom bih htio naglasiti pitanje suradnje sa Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju (ICTY), te reformu policijskih struktura.

Za Komisiju je ICTY uvijek predstavljao jedan od osnovnih elemenata vladavine zakona, kao i doprinos pomirenju u regionu. Prebacivanje optuženog za ratne zločine, Save Todovića, iz Republike Srpske prije nekoliko sedmica je potez koji pozdravljamo. Ali jasno je da je potrebno uraditi više  da bi se ostvario “značajan  napredak”.

Drugo pitanje od izuzetne važnosti je policijska reforma. Kao što znate, Studijom izvodljivosti Europske komisije se zahtijeva “strukturalna policijska reforma u cilju racionalizacije policijskih službi”. Ovo je važno ne samo zato što građani Bosne i Hercegovine zaslužuju racionalnu policijsku službu koja dobro funkcionira.  Da bi se postigao ovaj cilj, vjerujem da sve zakonodavne i nadležnosti za donošenje proračuna  moraju biti na državnom nivou i primjenjene na funkcionalne oblasti, kako bi se sa tehničkog stanovišta uspostavila efikasna policija. Nadalje, politika se ne smije miješati u operativno policijsko djelovanje.

U kontekstu Studije izvodljivosti, značajan napredak po pitanju restrukturiranja policije će biti ostvaren onda kada se usvoji reforma policijskih struktura. Gospodin Martens, predsjedavajući Komisije za restrukturiranje policije, je predočio svoje zaključke, a ja nalazim da su ti prijedlozi dobra osnova za dalje razgovore. Želio bih ohrabriti političare u Bosni i Hercegovini da iskoriste ovu priliku za pomak unaprijed i da se usaglase oko rješenja koje služi građanima ove zemlje, a Europskoj uniji osigurava suradnju sa efikasnim pandanom u polju sprovođenja zakona u BiH.     

Kao što svi znate, značajan napredak vezano za gore-pomenuta pitanja, kao i drugih 14 zahtjeva izdvojenih u kontekstu Studije izvodljivosti, je preduslov za preporuku Europske komisije o otvaranju pregovora o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju sa Europskom unijom. Nadam se da će biti moguće dati takvu preporuku na proljeće, ali to ovisi o Bosni i Hercegovini i vašoj sposobnosti da izvršite obveze.

Kopiju ovog pisma dostavljam premijeru Republike Srpske Peri Bukejloviću i premijeru Federacije Bosne i Hercegovine Ahmetu Hadžipašiću.

 

S štovanjem  i najboljim željama

 

/potpis/ 

Olli Rehn