07.11.2003

Opće informacije o kampanji

Da bi se osigurao veći nivo transparentnosti a povratnicima omogućio jednostavniji pristup informacijama o procedurama i troškovima ponovnog priključenja električne energije za domaćinstva, štampane su brošure pod nazivom “Kako (ponovo) priključiti električnu energiju?”

Brošure se odnose na područja rada tri elektrodistributivna poduzeća na teritoriji Bosne i Hercegovine –brošura za JP “Elektroprivreda BiH”brošura za JMDP “Elektroprivreda Republike Srpske” i brošura za JP “Elektrodistribucija HZHB”. Poduzeća su pomogla u izradi ovih brošura tako što su definirala sadržaj teksta i pojasnila (u nekim slučajevima čak i izmijenila) uobičajene procedure, što može biti prvi korak ka usklađivanju procedura za ponovno priključenje električne energije na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.

Građanima će biti distribuirano 35,500 primjeraka ove brošure i to putem centara za pravnu pomoć, udruženja izbjeglica i povratnika, nevladinih organizacija, ureda OHRa kao i ureda sva tri elektrodistributivna poduzeća.