08.03.2000

Odluka Visokog Predstavnika o uspostavi Brcko Distrikta Bosne i Hercegovine

 

Imajuci na umu odredbe Opceg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (GFAP), posebice Anekse 2 i 10 te;

Obzirom na arbitrazni postupak za podrucje Brckog, koji je sproveden po clanku V Aneksa 2 Opceg okvirnog sporazuma za mir i koji je sada okoncan donosenjem Konacne odluke od strane predsjedavajuceg arbitra;

Uz napomenu da Konacna odluka zahtijeva uspostavu posebnog rezima uprave za podrucje Brckog, kao jedinice lokalne samouprave pod suverenitetom Bosne i Hercegovine;

Uz zelju da djelujem sukladno mojim ovlastima Visokog predstavnika, kako je navedeno u Aneksu 10 Opceg okvirnog sporazuma za mir i razradjeno u Deklaracijama i Zakljuccima Vijeca za implementaciju mira;

Donosim sljedecu

ODLUKU

1. Brcko Distrikt Bosne i Hercegovine bit ce formiran na nacin preciziran Nalozima Supervizora i zamjenika Visokog predstavnika za Brcko, od 8. ozujka 2000. godine i Statutom Brcko Distrikta Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu “Statut”).

2. Statut ce odmah biti objavljen u Sluzbenom glasniku Bosne i Hercegovine i Sluzbenim glasnicima entiteta. Nakon uspostave Sluzbenog glasnika Brcko Distrikta, Statut ce takodjer biti objavljen u tom glasilu.

3. Bosna i Hercegovina i entiteti ce preduzeti sve neophodne mjere za uspostavu Brcko Distrikta Bosne i Hercegovine, i obezbjedjenje potpunog razvitka upravnih funkcija Distrikta, ukljucujuci ispunjavanje njihovih obveza financiranja, kao sto stoji u Konacnoj odluci.

U Sarajevu, 8. ozujka 2000 godine.

Wolfgang Petritsch
Visoki predstavnik

Office of the High Representative