21.10.2003

Koncept i sadržaj

Odluka visokoga predstavnika od 27. travnja 2000. godine, kojom se zabranjuje prijenos zemljišta u državnomu vlasništvu (ranije društvenomu vlasništvu), zamjenjuje raniju Odluku koja se bavila ovim pitanjem, a čija je namjera bila da eliminira brige da su općine dodjeljivale zemljište na način koji spriječava povratak izbjeglica i prognanika. Cilj Odluke je bio također da riješi probleme u smislu da ove dodjele zemljišta, koje su često vršene bez naplate naknade od korisnika, predstavljaju neučinkovit način upravljanja ovim važnim bogatstvom, da su često ugrožavale pravo vlasništva pojedinaca i lišavale gradove veoma potrebnih prihoda. Visoki predstavnik je u više navrata apelirao na nadležna ministarstva da usvoje reformske zakonske propise, koji će osigurati da buduće dodjele budu nediskriminatornog karaktera i da služe interesu javnosti. U tomu smislu zajednička radna skupina sastavljena od predstavnika lokalnih vlasti i međunarodne zajednice je pripremila Nacrt zakona o građevinskomu zemljištu koji predstavlja temelj za dalji razvoj i koji su trebali usvojiti nadležni entitetski parlamenti. Nakon mnogobrojnih odlaganja u usvajanju potrebitih reformi visoki predstavnik je 16. svibnja 2003. godine proglasio novi Zakon o građevinskomu zemljištu. U cilju informiranja javnosti o ključnim reformama koje uvodi “Novi zakon o građevinskomu zemljištu” te o tome kakav utjecaj ove reforme imaju na građane Bosne i Hercegovine, OHR je u srpnju 2003. godine pokrenuo javnu informativnu kampanju. Kampanja obuhvata najave u štampanim sredstvima informiranja koje su objavljene u svim glavnim novinama u BiH te radio i TV spotove koji su bili emitirani na 94 radio i TV stanice. Posteri i brošure su u kolovozu 2003. godine distribuirani širom Bosne i Hercegovine. Kao dio ove kampanje, u suradnji sa Ministarstvom prostornog uređenja i zaštite okoliša Federacije Bosne i Hercegovine i Ministarstvom prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije Republike Srpske, OHR u ožujku 2004. godine sponzorira brošuru “Implementacija Zakona o građevinskom zemljištu, zakon i praksa”. Ova brošura obuhvata upute o provedbi ovog Zakona. Knjižicu distribuiraju uredi za geodetska i imovinsko-pravna pitanja u svim općinama u BiH i bit će predstavljena u seriji radio i televizijskih programa širom Bosne i Hercegovine.

Sadržaj: PosterLetakBrošura – Zakon i praksa, Implementacija Zakona o građevinskom zemljištu