21.10.2003

Koncept i sadržaj

Odluka visokog predstavnika od 27. aprila 2000. godine, kojom se zabranjuje prijenos zemljišta u državnom vlasništvu (ranije društvenom vlasništvu), zamjenjuje raniju Odluku koja se bavila ovim pitanjem, a čija je namjera bila da eliminira brige da su općine dodjeljivale zemljište na način koji spriječava povratak izbjeglica i raseljenih osoba. Cilj Odluke je bio takođe da riješi probleme u smislu da ove dodjele zemljišta, koje su često vršene bez naplate naknade od korisnika, predstavljaju neefikasan način upravljanja ovim važnim bogatstvom, da su često ugrožavale pravo vlasništva pojedinaca i lišavale gradove veoma potrebnih prihoda. Visoki predstavnik je u više navrata apelirao na nadležna ministarstva da usvoje reformske zakonske propise, koji će osigurati da buduće dodjele budu nediskriminatornog karaktera i da služe interesu javnosti. U tom smislu zajednička radna grupa sastavljena od predstavnika lokalnih vlasti i međunarodne zajednice je pripremila Nacrt zakona o građevinskom zemljištu koji predstavlja osnovu za dalji razvoj i koji su trebali usvojiti nadležni entitetski parlamenti. Nakon mnogobrojnih odlaganja u usvajanju neophodnih reformi visoki predstavnik je 16. maja 2003. godine proglasio novi Zakon o građevinskom zemljištu. U cilju informiranja javnosti o ključnim reformama koje uvodi “Novi zakon o građevinskom zemljištu” te o tome kakav uticaj ove reforme imaju na građane Bosne i Hercegovine OHR je u julu 2003. godine pokrenuo javnu informativnu kampanju. Kampanja obuhvata najave u štampanim sredstvima informiranja koje su objavljene u svim glavnim novinama u BiH te radio i TV spotove koji su bili emitirani na 94 radio i TV stanice. Posteri i brošure su u avgustu 2003. godine distribuirani širom Bosne i Hercegovine. Kao dio ove kampanje, u suradnji sa Ministarstvom prostornog uređenja i zaštite okoliša Federacije Bosne i Hercegovine i Ministarstvom prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije Republike Srpske, OHR u martu 2004. godine sponzorira brošuru “Implementacija Zakona o građevinskom zemljištu, zakon i praksa”. Ova brošura obuhvata uputstva o provedbi ovog Zakona. Knjižicu distribuiraju uredi za geodetska i imovinsko-pravna pitanja u svim općinama u BiH i biće predstavljena u seriji radio i televizijskih programa širom Bosne i Hercegovine.

Sadržaj: Poster, Letak, Brošura – Zakon i praksa, Implementacija Zakona o građevinskom zemljištu