23.10.2003

Koncept i sadržaj

Šta odluka bosanskohercegovačkih vlasti o unutarnjem dugu znači za vas?

U cilju omogućavanja jednostavnog i preciznog informiranja u svezi sa sporazumom o upravljanju financijskim odgovornostima BiH koji su usvojili premijeri u prosincu 2003. godine, informacija o tome objavljena je u novinama siječnja 2004. godine. Ovo objašnjava prirodu i obim preostalih zahtjeva i predloženih načina za njihovo rješavanje. Ova informacija takođe upučuje građane na relevantna vladina tijela (sa telefonskim brojevima) gdje mogu potražiti dodatne informacije.