23.10.2003

Koncept i sadržaj

Šta odluka bosanskohercegovačkih vlasti o unutrašnjem dugu znači za vas?

U cilju omogućavanja jednostavnog i preciznog informiranja u vezi sa sporazumom o upravljanju finansijskim odgovornostima BiH koji su usvojili premijeri u decembru 2003. godine, informacija o tome objavljena je u novinama u januaru 2004. godine. Ovo objašnjava prirodu i obim preostalih zahtjeva i predloženih načina za njihovo rješavanje. Ova informacija takođe upučuje građane na relevantna vladina tijela (sa telefonskim brojevima) gdje mogu potražiti dodatne informacije.