08.12.2021 UO PIC-a

Komunike Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira*

Politički direktori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira (Peace Implementation Council – PIC) sastali su se 7. i 8. prosinca 2021. godine kako bi razmotrili stanje provedbe Općeg okvirnog sporazuma za mir, koji i dalje predstavlja temelj za stabilnu, sigurnu i prosperitetnu Bosnu i Hercegovinu (BiH). Upravni odbor PIC-a podsjetio je sve strane na njihovu obvezu da u potpunosti poštuju Opći okvirni sporazum za mir, sve njegove anekse i odluke visokoga predstavnika. Upravni odbor još je jednom potvrdio svoje neupitno opredjeljenje za teritorijalni integritet i temeljnu strukturu BiH kao jedinstvene i suverene države, koja se sastoji od dva entiteta. Upravni odbor je ponovio da entiteti nemaju pravo na odcjepljenje od BiH i da oni pravno postoje samo na osnovi Ustava BiH. Upravni odbor je podsjetio vlasti u BiH da je Ustav BiH sastavni dio Općeg okvirnog sporazuma za mir i da su odluke Ustavnog suda BiH konačne i obvezujuće i moraju se provoditi. Upravni odbor još je jednom potvrdio svoju punu potporu visokom predstavniku u osiguranju punog poštivanja Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH i provedbi njegovog mandata u skladu s Aneksom 10 i odgovarajućim rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a, što ostaje nepromijenjeno. Upravni odbor je podvukao da međunarodna zajednica i dalje zadržava potrebne instrumente za osiguranje provedbe Općeg okvirnog sporazuma za mir. Naglasio je potrebu za punom provedbom programa 5+2, što je i dalje uvjet za zatvaranje Ureda visokog predstavnika.

Upravni odbor PIC-a osuđuje radnje koje je poduzela vladajuća koalicija u Republici Srpskoj, a koje ozbiljno podrivaju daytonski okvir i narušavaju stabilnost u BiH i regiji. Vlasti u Republici Srpskoj najavile su i mjere koje bi – ukoliko bi se provele – značile poništavanje 26 godina reformi u provedbi mira, koje su važne i za proces priključivanja EU. Upravni odbor PIC-a upozorava da usvajanje Zakona o neprimjenjivanju Odluke visokog predstavnika o donošenju Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona BiH u Narodnoj skupštini Republike Srpske predstavlja kršenje kako Aneksa 4 tako i Aneksa 10 Općeg okvirnog sporazuma za mir. Nadalje, usvajanjem Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima ne samo da se krši Aneks 4, onemogućava učinkovit odgovor na pandemiju covida-19 nego se također BiH još više udaljava od usklađenosti sa standardima EU, među kojima je i postojanje jedinstvenoga ekonomskog prostora.

U vezi s najavom mjera jednostranoga povlačenja Republike Srpske iz sporazuma o prijenosu nadležnosti na državu, između ostalog u oblastima obrane, neizravnog oporezivanja i pravosuđa, Upravni odbor PIC-a naglašava da ne može biti jednostranog povlačenja iz sporazuma o prijenosu nadležnosti s entiteta na državu. Upravni odbor PIC-a dijeli zabrinutost koju su izrazili MMF i Svjetska banka o ozbiljnim posljedicama koje takvi potezi imaju po proračune organa vlasti, pristup sredstvima, te međunarodne projekte pomoći. Potezi koje poduzima bilo koja strana, a kojima se ugrožava Opći okvirni sporazum za mir, imat će posljedice.

U svjetlu tih dešavanja, Upravni odbor PIC-a ponovio je svoju punu podršku i opredijeljenost za blisku suradnju s visokim predstavnikom u vršenju njegovog značajnog mandata kao i za njegove izvršne ovlasti, te pozdravio njegov angažman s političkim čelnicima Bosne i Hercegovine na ispunjavanju programa 5+2, uključujući i formiranje radne skupine za državnu i vojnu imovinu.

Upravni odbor PIC-a ponovio je da svako ugrožavanje državnih institucija, ili pak pokušaji narušavanja funkcionalnosti tih institucija, utječu na stabilnost BiH, kao i njenih entiteta i Distrikta Brčko. Upravni odbor PIC-a poziva sve čelnike da grade atmosferu međusobnoga povjerenja te da se uključe u dijalog, između ostalog i tako što će odmah prestati s retorikom podjela i eskalacija te destabilizirajućim političkim aktivnostima ili odlukama, što izaziva uznemirenost među građanima i podriva mir i stabilnost u zemlji i u cijeloj regiji. Upravni odbor PIC-a dalje je pozvao sve izabrane i imenovane predstavnike iz Republike Srpske da se vrate u institucije na državnoj razini bez daljnjeg odlaganja i angažiraju na reformama koje su nužne za napredak Bosne i Hercegovine, između ostalog i na njenom euroatlantskom putu.

Upravni odbor PIC-a također je pozvao sve političke čelnike da iskorijene korupciju koja ozbiljno ugrožava institucije, sprječava razvoj i potiče odlazak ljudi iz BiH, posebno mladih. Ne smije se dopustiti da još jedan izborni ciklus prođe bez jačanja integriteta i poštenijeg izbornog procesa, te bez davanja jednakih prilika svim građanima da se kandidiraju za najviše funkcije u ovoj zemlji. Upravni odbor PIC-a izrazio je svoju punu potporu naporima koji se odvijaju u vezi s ustavnom i izbornom reformom. Nadalje, Upravni odbor PIC-a pozvao je stranke iz Federacije BiH da vrate povjerenje, otklone nefunkcionalnosti i u potpunosti provedu rezultate izbora iz 2018. godine.

Upravni odbor PIC-a održat će svoj sljedeći redovni sastanak 7. i 8. lipnja 2022. godine.


* Predstavnici Ruske Federacije nisu sudjelovali na sastanku političkih direktora Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira održanom 7. i 8. prosinca 2021. godine, te se stoga nisu pridružili ovom Communiqueu.