Foto: Arhiv OHR-a
10.02.2022 Veleposlanici UO PIC-a

Zajednička izjava veleposlanika Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira*

Posljednji potezi entitetskih vlasti Republike Srpske (RS) u cilju donošenja zakona kojim se osniva paralelno Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće (VSTV) jasan su pokušaj ovoga entiteta da jednostrano preuzme ustavne nadležnosti države, što bi predstavljalo kršenje Ustava i pravnoga poretka BiH.

Usvajanje zakona o VSTV-u RS bilo bi nespojivo s procesom europskih integracija BiH, predstavljalo bi neprihvatljivo miješanje u neovisnost pravosuđa i signaliziralo nazadovanje cijele zemlje u odnosu na poštivanje europskih standarda u okviru vladavine prava. Provedba zakona o VSTV-u RS stvorila bi neustavno tijelo, čime bi se ugrozila osnovna zakonska prava svih građana BiH, posebice onih koji žive u RS.

Uspostava jedinstvenoga VSTV-a na državnoj razini 2004. godine bila je ključna reforma u osuvremenjivanju pravosuđa BiH u skladu s europskim i međunarodnim standardima. Uloga državnoga VSTV-a jačanje je profesionalizma, transparentnosti i učinkovitosti u pravosuđu uz istodobno unapređenje nepristrane, neovisne i djelotvorne provedbe pravde u cijeloj zemlji.

Profesionalno i neovisno pravosuđe, oslobođeno političkih pritisaka i utjecaja, ključno je za razvitak pravednog i demokratskog društva. Svi organi vlasti u BiH trebali bi odlučno napredovati u provedbi reformi koje se odnose na vladavinu prava i borbu protiv korupcije, što ima ključni značaj za ponovno zadobijanje povjerenja građana i unapređenje procesa priključivanja EU.

Veleposlanici Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira (SBA) pozivaju Republiku Srpsku na odustajanje od ovih neustavnih poteza kojima se širi prostor za korupciju i da se radije fokusira na poboljšanje postojećih institucija djelujući na konstruktivan način. Konkretnije, SBA poziva izaslanike izabrane iz RS-a u Parlament BiH – i sve druge izabrane predstavnike – da usvoje izmjene i dopune Zakona o VSTV-u BiH u skladu sa preporukama Europske komisije. Tim izmjenama i dopunama će se ojačati integritet i poboljšati transparentnost pravosuđa. Rad na unapređenju VSTV-a BiH na najbolji bi način zadovoljio potrebe svih građana u skladu sa 14 ključnih prioriteta iz Mišljenja Komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU.

Visoki predstavnik i SBA neće dopustiti da bilo koji akter ugrožava Daytonski mirovni sporazum. SBA će poduzeti neophodne odgovore u suradnji s visokim predstavnikom, uzimajući u obzir njegove nadležnosti i instrumente koji su mu na raspolaganju za osiguranje potpunog poštivanja Daytonskog mirovnog sporazuma i suvereniteta i integriteta BiH.


* Ruska Federacija se ne pridružuje ovoj izjavi.