18.10.2023 UO PIC-a

Izjava veleposlanika Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira

S obzirom na to da je  do lokalnih izbora 2024. godine preostalo manje od 12 mjeseci, veleposlanici zemalja članica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira (PIC SBA) podsjećaju da vlasti BiH do sada nisu uspjele uskladiti Izborni zakon s međunarodnim standardima u pogledu  transparentnosti i integriteta izbornih procesa i pozitivnih praksi u provedbi demokratskih izbora. Ured za demokratske institucije i ljudska prava OESS-a, GRECO i Venecijanska komisija Vijeća Europe više puta su dali jasne preporuke za ove izmjene.

Vlasti trebaju osigurati da se lokalni izbori 2024. održe uz povećanu razinu transparentnosti i integriteta. Građani moraju biti sigurni da mogu imati povjerenja u izborne sustave, dosljednu primjenu proceduralnih mjera zaštite i tajnost glasovanja.

Osim toga, PIC SBA prepoznaje ključnu ulogu Središnjega izbornog povjerenstva (SIP) i poziva sve političke aktere da se konstruktivno i transparentno angažiraju u radu s ovom institucijom, sukladno Daytonskomu mirovnom sporazumu. PIC SBA također upozorava da se ne poduzimaju nikakve radnje koje bi mogle narušiti integritet i nepristrasnost SIP-a i njenih članova,  a koje bi narušile status koji ima u skladu sa zakonom ili ometale sposobnost ove institucije da ispunjava svoje zakonske obveze.