18.10.2023 Ambasadori UO PIC-a

Izjava ambasadora Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira

Obzirom da je do lokalnih izbora 2024. godine preostalo manje od 12 mjeseci, ambasadori zemalja članica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira (PIC SBA) podsjećaju da vlasti BiH do sada nisu uspjele uskladiti Izborni zakon sa međunarodnim standardima u pogledu transparentnosti i integriteta izbornih procesa i pozitivnih praksi u provedbi demokratskih izbora. Ured za demokratske institucije i ljudska prava OSCE-a, GRECO i Venecijanska komisija Vijeća Evrope su više puta dali jasne preporuke za ove izmjene.

Vlasti trebaju osigurati da se lokalni izbori 2024. održe uz povećan nivo transparentnosti i integriteta. Građani moraju biti sigurni da mogu imati povjerenja u izborne sisteme, dosljednu primjenu proceduralnih mjera zaštite i tajnost glasanja.

Osim toga, PIC SBA prepoznaje ključnu ulogu Centralne izborne komisije (CIK) i poziva sve političke aktere da se konstruktivno i transparentno angažiraju u radu sa ovom institucijom, u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom. PIC SBA također upozorava da se ne poduzimaju nikakve radnje koje bi mogle narušiti integritet i nepristrasnost CIK-a i njenih članova, a koje bi narušile status koji ima u skladu sa zakonom ili ometale njenu sposobnost da ispunjava svoje zakonske obaveze.