07.03.2002 OHR Sarajevo

Entitetski ministri obrazovanja potpisali Privremeni sporazum o obrazovanju za djecu povratnika

Pod pokroviteljstvom OHR-a, ministar obrazovanja Republike Srpske Gojko Savanović i ministar obrazovanja Federacije Mujo Demirović danas su u Banja Luci potpisali Privremeni sporazum o obrazovnim pravima i potrebama djece povratnika u cijeloj Bosni i Hercegovini. Ovaj sporazum predstavlja veliki napredak ka rješavanju pitanja koja se tiču brojnih obitelji u cijeloj Bosni i Hercegovini.

Sporazum nalaže da će se svoj djeci u oba entiteta svi opći predmeti predavati sukladno nastavnim planom i programom bez obzira na to gdje trenutno žive ili su se vratili živjeti. Roditelji mogu odabrati nastavni plan i program za svoju djecu kada je riječ o “nacionalnoj skupini” predmeta – jezik i književnost, povijest, zemljopis, vjeronauk, i (u osnovnim školama) predmet poznavanja prirode i društva. To znači da se roditelji mogu odlučit za nastavni plan i program entiteta ili županije u koji su se vratili, ili pak odabrati drugi nastavni plan i program. Jedan od prioriteta također će biti ponovno zapošljavanje nastavnika koji se vraćaju u svoja prijeratna mjesta stanovanja, ili će se oni angažirati da predaju nacionalnu skupinu predmeta povratnicima iz manjinskih zajednica.

Sporazum zahtijeva da ministri obrazovanja iz oba entiteta budu aktivniji u iznalaženju rješenja za obrazovne probleme s kojima se susreću povratnici. Svako ministarstvo bez odlaganja će imenovati kvalificiranog zvaničnika ili tim kvalificiranih stručnjaka koji će raditi na rješavanju pitanja obrazovanja za povratničku populaciju te sustavno pratiti situaciju u svom entitetu. Ministri također trebju osigurajuti da nacionalni sastav u školskim odborima odražava sastav stanovništva u svakoj od škola.

Prema tom sporazumu, dva entitetska ministra obrazovanja se obvezuju da će iznaći trajnija rješenja za obrazovanje povratničke populacije i ostvarenje specifičnih prava i potreba svih konstitutivnih naroda. To uključuje usvajanje novih obrazovnih zakona, izradu novih nastavnih planova i programa i udžbenika koji ne sadrže uvrjedljive materijale, poštivanje prava svih učenika, studenata, roditelja i nastavnika, te ponovno upošljavanje nastavnog osoblja u školama u kojima su radili prije rata.

Dva sporazuma koja se odnose na uklanjanje uvredljivih materijala, a koja su potpisana 1999. godine, imala su ograničen učinak i nisu u potpunosti provedeni. Entitetski ministri obrazovanja potpisali su novi sporazum o udžbenicima u prosincu 2001. On je trenutno u fazi provedbe, koju će na terenu pomno pratiti OHR, OESS i UNHCR.