07.03.2002 OHR Sarajevo

Entitetski ministri obrazovanja potpisali Privremeni sporazum o obrazovanju za djecu povratnika

Pod pokroviteljstvom OHR-a, ministar obrazovanja Republike Srpske Gojko Savanović i ministar obrazovanja Federacije Mujo Demirović su u Banja Luci u utorak potpisali Privremeni sporazum o obrazovnim pravima i potrebama djece povratnika u cijeloj Bosni i Hercegovini. Ovaj sporazum predstavlja veliki napredak ka rješavanju pitanja koja se tiču brojnih porodica u cijeloj Bosni i Hercegovini.

Sporazum nalaže da će se svoj djeci u oba entiteta svi opšti predmeti predavati u skladu sa nastavnim planom i programom bez obzira na to gdje trenutno žive ili su se vratili da žive. Roditelji mogu izabrati nastavni plan i program za svoju djecu kada je riječ o “nacionalnoj grupi” predmeta – jezik i književnost, istorija, geografija, vjeronauka, i (u osnovnim školama) predmet poznavanja prirode i društva. To znači da se roditelji mogu odlučiti za nastavni plan i program entiteta ili kantona u koji su se vratili, ili pak izabrati drugi nastavni plan i program. Jedan od prioriteta također će biti ponovno zapošljavanje nastavnika koji se vraćaju u svoja prijeratna mjesta stanovanja, ili će se oni angažirati da predaju nacionalnu grupu predmeta povratnicima iz manjinskih zajednica.

Sporazum zahtijeva da ministri obrazovanja iz oba entiteta budu aktivniji u iznalaženju rješenja za obrazovne probleme sa kojima se susreću povratnici. Svako ministarstvo bez odlaganja će imenovati kvalificiranog zvaničnika ili tim kvalificiranih stručnjaka koji će raditi na rješavanju pitanja obrazovanja za povratničku populaciju te sistematski pratiti situaciju u svom entitetu. Ministri također treba da osiguraju da nacionalni sastav u školskim odborima odražava sastav populacije u svakoj od škola.

Prema tom sporazumu, dva entitetska ministra obrazovanja se obavezuju da će iznaći trajnija rješenja za obrazovanje povratničke populacije i ostvarenje specifičnih prava i potreba svih konstitutivnih naroda. To uključuje usvajanje novih obrazovnih zakona, izradu novih nastavnih planova i programa i udžbenika koji ne sadrže uvredljive materijale, poštivanje prava svih učenika, studenata, roditelja i nastavnika, te ponovno upošljavanje nastavnog osoblja u školama u kojima su radili prije rata.

Dva sporazuma koja se odnose na uklanjanje uvredljivih materijala, a koja su potpisana 1999. godine, imala su ograničeni efekat i nisu u potpunosti provedeni. Entitetski ministri obrazovanja potpisali su novi sporazum o udžbenicima u decembru 2001. On je trenutno u fazi implementacije, koju će na terenu pomno pratiti OHR, OSCE i UNHCR.