04.12.2019

Komunike Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira*

Politički direktori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira (Peace Implementation Council – PIC) sastali su se u Sarajevu 3. i 4. decembra kako bi razmotrili stanje provedbe Općeg okvirnog sporazuma za mir, koji i dalje predstavlja temelj za stabilnu, sigurnu i prosperitetnu Bosnu i Hercegovinu (BiH).
02.09.2019

Izjava ambasadora Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira *

Upravni odbor Vijeća za provedbu mira (Peace Implementation Council - PIC) podržava politički dijalog koji bi doveo do formiranja vlasti na svim nivoima i omogućio bezuvjetni napredak ka reformama koje su u skladu sa postojećim političkim ciljevima i obavezama.
18.06.2019

Komunike Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira*

Politički direktori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira (Peace Implementation Council – PIC) sastali su se u Sarajevu 17. i 18. juna 2019. godine kako bi razmotrili stanje provedbe Općeg okvirnog sporazuma za mir (GFAP), koji i dalje predstavlja temelj za stabilnu, sigurnu i prosperitetnu Bosnu i Hercegovinu (BiH).
29.01.2019

Izjava ambasadora Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira *

Upravni odbor Vijeća za provedbu mira (Peace Implementation Council - PIC) razgovarao je o nedavnoj najavi da bi naziv jednog od entiteta mogao biti osporen pred Ustavnim sudom BiH, kao i o izjavama kojima se prijeti otcjepljenjem jednog od entiteta, te o Deklaraciji Hrvatskog narodnog sabora usvojenoj 26. januara 2019. godine.
05.12.2018

Komunike Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira *

Politički direktori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira (Peace Implementation Council – PIC) sastali su se u Sarajevu 4. i 5. decembra kako bi razmotrili stanje provedbe Općeg okvirnog sporazuma za mir, koji i dalje predstavlja temelj za stabilnu, sigurnu i prosperitetnu Bosnu i Hercegovinu (BiH).
06.06.2018

Komunike Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira

Politički direktori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira (Peace Implementation Council – PIC) sastali su se u Sarajevu 5. i 6. juna kako bi razmotrili stanje provedbe Općeg okvirnog sporazuma za mir, koji i dalje predstavlja temelj za stabilnu, sigurnu i prosperitetnu Bosnu i Hercegovinu (BiH).
08.12.2017

Komunike Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira *

Politički direktori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira (Peace Implementation Council Steering Board – PIC SB) sastali su se u Sarajevu 7. i 8. decembra kako bi razmotrili stanje provedbe Općeg okvirnog sporazuma za mir
07.06.2017

Komunike Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira

Upravni odbor Vijeća za provedbu mira (UO PIC-a) sastao se 6. i 7. juna u Sarajevu na nivou političkih direktora, kako bi sagledao proces implementacije Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, koji i dalje predstavlja temelj za stabilnu, sigurnu i prosperitetnu Bosnu i Hercegovinu (BiH).
06.06.2017

Izjava političkih direktora Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira

Politički direktori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira (Peace Implementation Council – PIC) danas su osudili događaj nazvan “Veliki skup potpore hrvatskim uznicima u Hagu te svim nepravedno optuženim i osuđenim hrvatskim braniteljima HVO-a”, koji je najavljen za 8. juni 2017. godine u Mostaru.