Na osnovu opširne studije koju je proveo Ured visokog predstavnika na zahtjev Vijeća za provedbu mira, koordinacijska struktura međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini je „restrukturirana“ u 2002. godini kako bi se izbjegla preklapanja aktivnosti i odgovornosti, te kako bi se povećala učinkovitost. U sklopu ovog postupka uspostavljen je Odbor voditelja vodećih međunarodnih organizacija pod predsjedavanjem visokog predstavnika, kao glavno tijelo za koordinaciju aktivnosti međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Odbor voditelja vodećih međunarodnih organizacija se sastaje svakog drugog tjedna u Sarajevu. Stalne članice Odbora su OHR, EUFOR, Štab NATO-a u Sarajevu, OSCE, UNHCR, Vijeće Europe i Europska unija. Međunarodne financijske institucije kao što su Svjetska banka, Međunarodni monetarni fond i UNDP su također redoviti učesnici na sastancima Odbora.

BoP Press Releases

OHR

Pozicija visokog predstavnika je uspostavljena sukladno Općim okvirnim sporazumom za mir u Bosni i Hercegovini (Dejtonski mirovni sporazum) 14. prosinca 1995. godine s ciljem da nadgleda provedbu civilnih aspekata Mirovnog sporazuma. Misija visokog predstavnika je da radi sa građanima Bosne i Hercegovine i predstavnicima međunarodne zajednice kako bi osigurao da Bosna i Hercegovina bude mirna i stabilna država na putu ka europskim integracijama.

UNHCR

Visoki komesarijat UN-a za prognanike (UNHCR) započeo je svoje aktivnosti u Bosni i Hercegovini tijekom rata, u sklopu jedne od najvećih operacija dostave humanitarne pomoći ikada. 1995. godine UNHCR-u je povjeren zadatak da pomaže organima vlasti u provedbi Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma. Skupa sa lokalnim vlastima i u suradnji sa ostalim međunarodnim partnerima, UNHCR potpomaže povratak prognanika i raseljenih osoba svojim prijeratnim domovima.

EUFOR-ALTHEA

Snage Europske unije u Bosni i Hercegovini (EUFOR) naslijedile su SFOR koji je djelovao pod okriljem NATO-a 2. prosinca 2004. godine. EUFOR je u potpunosti nadležan za provođenje dužnosti preciziranih u aneksima 1A i 2 Dejtonskog sporazuma, te pružanje doprinosa u održavanju sigurnog okruženja u Bosni i Hercegovini. Vijeće sigurnosti UN-a produžava mandat EUFOR-a svake godine, dok Vijeće Europske unije vrši redovite procjene prisustva EUFOR-a na terenu. Kako se sigurnosna situacija u Bosni i Hercegovini stabilizirala, to je stvorilo mogućnost za sustavno smanjenje broja vojnika EUFOR-a. Misija EUFOR-a trenutačno ima oko 600 vojnika, sa mogućnošću da u kratkom razdoblju pozove prekogranične trupe iz drugih zemalja regije ukoliko se za tim ukaže potreba.

Stožer  NATO-a u Sarajevu

Stožer  NATO-a u Sarajevu osnovan je u prosincu 2005. godine sa mandatom koji je posebno usmjeren ka reformi obrane kao ključnom preduvjetu za integraciju u europske i međunarodne institucije, te značajnom elementu državne sigurnosti. Stožer  NATO-a u Sarajevu pruža potporu institucijama Bosne i Hercegovine u ispunjenju uvjeta neophodnih za program „Partnerstvo za mir“ te eventulano članstvo u NATO savezu. Stožer također provodi operativne zadatke, uključujući protuterorističke mjere, kao i zaštitu snaga te razmjenu obavještajnih podataka sa Europskom unijom.

Europska unija

  1. godine uredi Delegacije Europske unije i specijalnog predstavnika EU spojeni su pod zajedničko vodstvo u sklopu politike Europske unije usmjerene ka jačanju nazočnosti u Bosni i Hercegovini.
  • Delegacija EU u Bosni i Hercegovini uspostavljena je 10. srpnja 1996. godine, tada kao Delegacija Europskog povjerenstva. Sa stupanjem na snagu Lisabonskog sporazuma 1. prosinca 2009. godine, promijenila je naziv u Delegacija Europske unije. Njena uloga je da predstavi, obrazloži i provodi politike EU, analizira i izvješćuje o politikama i razvoju, te zastupa Europsku uniju u pregovorima.
  • Specijalni predstavnik EU omogućuje postojanje koordiniranog i koherentnog pristupa EU u izgradnji samoodrživog mira i staiblnosti tako što pomaže Bosni i Hercegovini u njenom kretanju iz faze provedbe mira ka europskim integracijama.

Vijeće Europe

Vijeće Europe odlučilo je u travnju 1996. godine otvoriti Ured Tajništva Vijeća Europe u BiH na osnovu Aneksa 6 Općeg okvirnog sporazuma za mir. Zadaci su bili pridonijeti osnivanju Komisije za ljudska prava, potpomoći instituciju Ombudsmena za ljudska prava, te imenovati strane suce sukladno Aneksima 4 i 7 Daytonskog sporazuma. BiH je primljena u članstvo ove organizacije 2002. godine i od tada je aktivno uključena u provedbu svih aspekata misije i djelatnosti Vijeća Europe.

Svjetska banka

Bosna i Hercegovina postala je članica Svjetske banke 1996. godine (sa retroaktivnim važenjem od 1993). Tek po završetku rata (1996-1999), pripremljen je niz žurnih projekata kako bi se odmah krenulo sa postupkom rekonstrukcije, uključujući obnovu transportne i električne infrastrukture, deminiranje, obnovu domova, zdravstvenih i obrazovnih ustanova, javne radove, poljoprivredu i mikrokreditni sektor.

Banka je potom pozornost preusmjerila u suštinske strukturalne reforme koje su ključne za uspostavu stabilne tržišne ekonomije.

Sa krajem 2015. godine, u provedbi je 11 investicijskih projekata u ukupnoj vrijednosti od 420,4 milijuna američkih dolara.

OSCE

Kao osnovni instrument za rano detektiranje i prevenciju sukoba, upravljanje kriznim situacijama i postkonfliktnu rehabilitaciju u Europi, Organizacija za europsku sigurnost i saradnju (OSCE) imala je vrlo značajnu ulogu u izgradnji stabilne, mirne i demokratske Bosne i Hercegovine. OSCE je započeo aktivnosti u Bosni i Hercegovini u okviru dejtonskog mandata 18. prosinca 1995. godine. Ključne oblasti su promoviranje slobodnih, pravednih i demokratskih izbora, promoviranje razvoja demokratskih, aktivnih i samoodrživih institucija na svim razinama vlasti, praćenje stanja ljudskih prava i osnovnih sloboda, te potpora u razvoju održivih institucija zaduženih za zaštitu ljudskih prava, te pružanje pomoći Bosni i Hercegovini u ispunjavanju političkih i vojnih obveza prema OSCE-u.

UNDP

Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP) aktivno djeluje u Bosni i Hercegovini od 1996. godine. Programske aktivnosti UNDP-a u BiH vođene su Okvirom razvojne pomoći Ujedinjenih naroda za period 2010-2014, koji su odobrili Vijeće ministara BiH i Tim Ujedinjenih naroda u BiH. Svake dvije godine UNDP objavljuje Izvješće o humanom razvoju za Bosnu i Hercegovinu te studije po sektorima. UNDP također pruža stručnu potporu vlastima u Bosni i Hercegovini.

Međunarodni monetarni fond

Bosna i Hercegovina postala je članica Međunarodnog monetarnog fonda 14.  prosinca 1992. godine. MMF u BiH pruža financijsku pomoć kroz ‘stand-by’ aranžmane i kroz pružanje tehničke pomoći u brojnim područjima, kao što su nadozor nad bankarskim sustavom, reforma poreznog sustava, razvoj državne blagajne i poboljšanje upravljanja javnim rashodima, kao i poboljšanje statistike.