18.03.2006

Odluka kojom se donose Izmjene i dopune Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Federacije Bosne i Hercegovine

Koristeći se ovlastima koje su mi date člankom V Aneksa 10 (Sporazum o civilnoj provedbi Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji glede tumačenja pomenutog Sporazuma o civilnoj provedbi Mirovnog ugovora; i posebice uzevši u obzir članak II. 1. (d) gorenareč [...]
21.03.2005

Decision Amending the Decision on Establishing the Commission for State Property

In the exercise of the powers vested in the High Representative by Article V of Annex 10 (Agreement on Civilian Implementation of the Peace Settlement) to the General Framework Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina, according to which the High Representative is the final authority in theatre regarding interpretation of the said Agreement on [...]
16.05.2003

Decision Enacting the Law on Amendments to the Law on the Implementation of the Decisions of the Commission for Real Property Claims of Displaced Persons and Refugees of the RS

In the exercise of the powers vested in me by Article V of Annex 10 (Agreement on Civilian Implementation of the Peace Settlement) to the General Framework Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina, according to which the High Representative is the final authority in theatre regarding interpretation of the said Agreement on Civilian Implementat [...]
16.05.2003

Odluka kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju odluka Povjerenstva za imovinske zahtjeve prognanika i raseljenih osoba u FBiH

Koristeći se ovlastima koje su visokom predstavniku povjerene člankom V Aneksa 10 (Sporazum o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojemu je visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji za tumačenje pomenutog Sporazuma o provedbi civilnoga dijela Mirovnog ugovora; i posebice uzevši [...]
16.05.2003

Decision Enacting the Law on Amendments to the Law on the Cessation of Application of the Law on the Use of Abandoned Property of the RS

In the exercise of the powers vested in me by Article V of Annex 10 (Agreement on Civilian Implementation of the Peace Settlement) to the General Framework Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina, according to which the High Representative is the final authority in theatre regarding interpretation of the said Agreement on Civilian Implementat [...]
16.05.2003

Odluka kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prestanku primjene Zakona o privremeno napuštenim nekretninama u svojini građana u FBiH

Koristeći se ovlastima koje su visokom predstavniku povjerene člankom V Aneksa 10 (Sporazum o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojemu je visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji za tumačenje pomenutog Sporazuma o provedbi civilnoga dijela Mirovnog ugovora; i posebice uzevši [...]