22.09.2023 OHR

Zajednička izjava veleposlanika zemalja-članica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira

Veleposlanici zemalja-članica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira (UO PIC) ponovno iskazuju svoju čvrstu i dosljednu podršku mandatu visokoga predstavnika Christiana Schmidta i Uredu visokoga predstavnika u nadzoru nad provedbom civilnih aspekata Općeg okvirnog sporazuma za mir (GFAP).

Upravni odbor Vijeća za provedbu mira odlučno odbacuje sve pokušaje podrivanja legitimiteta OHR-a i visokoga predstavnika i podsjeća na svoju odluku od 27. svibnja 2021. godine o imenovanju Christiana Schmidta za visokoga predstavnika.[1] Upravni odbor Vijeća za provedbu mira također podsjeća da je 14. srpnja 2023. godine generalni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres u svom dopisu gđi Željki Cvijanović, članici Predsjedništva Bosne i Hercegovine, potvrdio da je Upravni odbor Vijeća za provedbu mira tijelo nadležno za imenovanje visokoga predstavnika.

Svaki pokušaj ograničavanja mogućnosti visokoga predstavnika da obavlja svoj mandat prema Aneksu 10 GFAP-a na cijeloj teritoriji države predstavlja akt nepoštivanja GFAP-a. Visoki predstavnik nastavlja obavljati svoj mandat na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.

Upravni odbor Vijeća za provedbu mira poziva predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da odmah prekine sa svojom politikom nepriznavanja visokoga predstavnika i nesuradnje s visokim predstavnikom, što je štetno po interese Republike Srpske.

Upravni odbor Vijeća za provedbu mira poziva sve stranke u Bosni i Hercegovini da dosljedno rade na ostvarivanju europske perspektive ove države i da pritom ne štede truda na provedbi reformi koje su neophodne kako bi BiH napredovala na svom euroatlantskom putu, a ne da dižu nepotrebne tenzije.

Upravni odbor Vijeća za provedbu mira također ponovno potvrđuje da je međunarodna zajednica u potpunosti posvećena i da zadržava potrebne instrumente za podržavanje GFAP-a, uključujući teritorijalni integritet BiH.


[1] https://www.ohr.int/statement-by-the-peace-implementation-council-steering-board-concerning-the-appointment-of-christian-schmidt-as-the-next-high-representative/