14.10.2021 Veleposlanici UO PIC-a

Zajednička izjava veleposlanika Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira*

Veleposlanici Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira (PIC) još jednom potvrđuju da je za građane Bosne i Hercegovine od ključne važnosti da institucije funkcioniraju na svim razinama vlasti, uključujući i Oružane snage BiH, te da svi politički predstavnici imaju odgovornost sudjelovati u njihovom radu kako bi služili onima koji su ih izabrali. Bez zalaganja i suradnje nema prijeko potrebnih reformi – posebno onih koje se odnose na vladavinu prava, koje su od ključne važnosti kako bi BiH mogla krenuti dalje na putu ka EU – a građani BiH nikada neće biti u mogućnosti u potpunosti ostvariti svoje pravo na mirnu, demokratsku i prosperitetnu budućnost.

Veleposlanici Upravnog odbora PIC-a očekuju od svih čelnika da odbace retoriku koja vodi destabilizaciji i podjelama te da prekinu sve aktivnosti u tom pogledu, uključujući i prijetnje otcjepljenjem i osporavanje postojanja BiH kao jedinstvene, suverene države koja se sastoji od dva entiteta. Ustrajni smo u potpori suverenitetu, teritorijalnom integritetu i ustavnom poretku BiH. Pokušaji da se poništi 26 godina teško stečenoga napretka i mira suprotni su onome na što su se svi politički lideri obvezali i kamo BiH treba ići.

Veleposlanici Upravnog odbora PIC-a čvrsto podržavaju autoritet, mandat i vitalnu ulogu visokoga predstavnika sve dok BiH u potpunosti ne izađe iz međunarodne supervizije tako što će ispuniti 5 ciljeva i 2 uvjeta, što zahtijeva znatan angažman svih strana.

* Ruska Federacija se ne slaže s tekstom ove izjave