OHRPR-051219-HR-Conference-2
05.12.2019 OHR

Platforma za dijalog

Ponovna izgradnja platforme za dijalog omogućit će da dijalog i pomirenje budu više zastupljeni u Bosni i Hercegovini, rekao je danas visoki predstavnik Valentin Inzko.

U obraćanju na konferenciji koju je danas u Sarajevu organizirala Fondacija Max Planck, visoki predstavnik je rekao da istinski dijalog mora uključivati i „one koji su – na ovaj ili onaj način – skloni gledati u prošlost, one koji se još okreću nacionalističkoj retorici koja je dovela do sukoba, one koji još uvijek nisu prigrlili ideju Bosne i Hercegovine kao zajedničkog doma za sve njene ljude.“

Rekao je da je „početak puta ka dijalogu“ uvidjeti strah i bojazan koji ljude navode da govore i ponašaju se na taj način. „Dijalog nije utemeljen na prihvatanju stanovišta drugog; on se zasniva na prepoznavanju tog stanovišta i na pokušaju da se shvate uzroci toga stanovišta. Bez takvog dijaloga, neće biti pomirenja – pomirenja koje je ovoj zemlji potrebno ako želi ići naprijed.“

Visoki predstavnik je rekao da bh. građane ne treba učiti o dijalogu i pomirenju – „oni bi ostatku Europe mogli puno toga reći u vezi s tim.“ Ali je dodao da im „treba prostor“ i da međunarodna zajednica može osigurati i održavati takvu „platformu za dijalog“, kako bi to bilo moguće.

Rekao je da bi takva platforma građanima omogućila da postave pitanje „Što se za mene treba  promijeniti pa da svojega susjeda gledam drugim očima?“

„Istina je da su brojni čelnici ove zemlje puno pričali – često na izrazito nekonstruktivan način – a malo uradili. Ali Bosna i Hercegovina nisu njeni lideri. Bosna i Hercegovina su njeni ljudi“H“, rekao je visoki predstavnik. „A njeni ljudi su izuzetni. Vjerujem da nova – ili obnovljena – platforma za dijalog može omogućiti da ta mudrost procvjeta. Pomirenje se bavi otvorenim ranama. Bavi se mržnjom i ogorčenošću. To nije lako, ali je nužno i mislim da možemo osigurati platformu na kojoj bi se taj teški, ali nužni dijalog odvijao. To bi bio važan korak na dugom putu dubokog i trajnog pomirenja.“

Visoki predstavnik je rekao da će međunarodna zajednica osigurati da se Daytonski mirovni sporazum provede i da se „oni koji žele pretočiti ogorčenost i strah u politički program“ spriječe u tome. Rekao je da će međunarodna zajednica „štititi prostor u kome se odvija istinski dijalog – dijalog koji priznaje postojanje straha i zabrinutosti, ali koji im se ne predaje. Dijalog koji prihvata različita stanovišta, ali istodobno odražava sposobnost bh. društva da očuva suradnju i  vidi mogućnosti u nerijetko sumornim okolnostima.“

Cijeli govor visokog predstavnika dostupan je na www.ohr.int.

OHRPR-051219-HR-Conference-1 OHRPR-051219-HR-Conference-3 OHRPR-051219-HR-Conference-2