16.10.2007

Govor visokog predstavnika/specijalnog predstavnika EU Miroslava Lajčaka na Konferenciji “Platforma za akciju: Reformama i partnerstvom do održivog ekonomskog razvoja u BiH”

Kao što je moj prvi zamjenik istakao, nadam se da ćemo sa ove konferencije izaći sa bolje definisanom – i nadam se dogovorenom – listom ekonomskih prioriteta. Prije svega, dopustite mi da se posebno zahvalim premijeru. Govorio je o samoj srži ove problematike – investicije, radna mjesta, smanjenje siromaštva: upravo to je svrha ekonomske [...]