16.10.2007 Sarajevo

Obraćanje dr Nikole Špirića, predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH na Konferenciji „Reformama i partnerstvom do održivog ekonomskog razvoja u Bosni i Hercegovini“

Poštovana gospodo Premijeri,
Poštovani gospodine Visoki predstavniče,
Vaše Ekselencije,
Dame i gospodo,

Proces donošenja odluka u oblasti ekonomije uvijek predstavlja izazov, posebno u državi kao što je Bosna i Hercegovina sa svojom kompleksnom strukturom organa vlasti.

Upravo iz tog razloga mi je drago što danas mogu učestvovati u radu Konferencije i biti dio napora koji će, nadam se, doprinijeti donošenju efikasnijih odluka u oblasti ekonomije.

Prvi razlog zbog kojeg mi je zadovoljstvo što mogu učestvovati na Konferenciji je da su danas ovdje okupljeni predstavnici organa vlasti, poslodavaca i radnika, kao i preduzetnici i drugi ključni akteri ekonomskog života ove zemlje.

Jedan od ključnih ciljeva ove današnje Konferencije je promovisanje institucionalizacije dijaloga između glavnih aktera ekonomskog života ove zemlje. Kao što smo vidjeli iz iskustva drugih zemalja, to je osnovni preduslov za donošenje dobrih odluka u oblasti ekonomije.

Dozvolite mi da naglasim kako organi vlasti razumiju da pristup od viših nivoa ka nižim ne funkcioniše u ekonomiji.

Na taj način dobijamo zakone koji se ne mogu sprovesti i pravila koja se ne mogu primijeniti, što rezultira poslovnom klimom koja ne pogoduje investicijama i uništava radna mjesta.

No, za razliku od toga, energičan dijalog između političara i glavnih aktera, a to smo već vidjeli u drugim tranzicijskim zemljama, rezultira zakonodavstvom u oblasti ekonomije koje može pratiti zahtjeve slobodnog tržišta koji se neprekidno mijenjaju, dovodi do propisa kojima se štite potrošači i stimuliše biznis i omogućava stvaranje poslovne klime koja privlači investicije i promoviše otvaranje novih radnih mjesta.

Zato vas danas pozivam da otpočnemo sa stvarnim dijalogom bez mnogo fraza i s puno praktičnih primjera koji dijalogu idu u prilog

Drugi razlog zbog kog mi je posebno drago što učestvujem u ovoj konferenciji vezan je za činjenicu da je javna debata u Bosni i Hercegovini intenzivno političke naravi – to nije loše samo po sebi; ova zemlja je nova demokratija i tačno je da politička mišljenja iz cijelog spektra treba energično zastupati, u parlamentu, u medijima, na univerzitetima i tako dalje.

No ovo je istovremeno i siromašna zemlja i smanjenje siromaštva treba da bude daleko najvažniji cilj našeg političkog establišmenta. Ekonomska politika ne smije da bude siroče.

Drago mi je da su mediji dobro zastupljeni ovdje. Nadam se da će današnji skup pomoći da se ekonomska pitanja stave u središte javne debate. Ako u tome uspijemo, biće to koristan doprinos ka usmjeravanju javne i političke pažnje na zadatak smanjenja siromaštva u našoj zemlji.

Hvala na pažnji