16.10.2007 Sarajevo

Govor visokog predstavnika/specijalnog predstavnika EU Miroslava Lajčaka na Konferenciji “Platforma za akciju: Reformama i partnerstvom do održivog ekonomskog razvoja u BiH”

Vaše ekselencije, dame i gospodo,

Kao što je moj prvi zamjenik istakao, nadam se da ćemo sa ove konferencije izaći sa bolje definisanom – i nadam se dogovorenom – listom ekonomskih prioriteta.

Prije svega, dopustite mi da se posebno zahvalim premijeru. Govorio je o samoj srži ove problematike – investicije, radna mjesta, smanjenje siromaštva: upravo to je svrha ekonomske reforme.

Sve dok su desetine hiljada građana bez posla, mnoge debate koje političarima oduzimaju jako puno vremena većini stanovništva će izgledati potpuno irelevantne.

Želim jasno reći: premijer Špirić i premijeri vlada na drugim nivoima imaće moju punu podršku u nastojanjima da usvoje i provedu ekonomske reforme koje će privući investicije, donijeti nova radna mjesta i smanjiti siromaštvo.

Kada je o tome riječ, mislim da govorim u ime cijele međunarodne zajednice.

Reforme koje bi mogle pomoći da skromna ekonomska poboljšanja prerastu u pravi ekonomski preporod nalaze se među najozbiljnijim žrtvama trenutne političke blokade. Taj problem građanima Bosne i Hercegovine zaista nije potreban.

Već je urađeno dosta pripremnog posla kada je riječ o zakonima i drugim inicijativama kojima bi se postiglo sljedeće:

  • Uspostavio adekvatan sistem raspodjele prihoda od poreza,
  • Modernizovali zakone iz oblasti ekonomije,
  • Uredilo tržište lijekova za cijelu zemlju,
  • Poboljšala sigurnost malih štediša i dati podsticaj bankama da daju više kredita za otvaranje novih firmi,
  • Uspostavilo efikasno Socijalno i ekonomsko vijeće BiH,
  • Modernizovala infrastruktura u zemlji.

Ponoviću – dosta posla na ovome je već urađeno. U mnogim slučajevima relevantni zakoni su već spremni za raspravu i donošenje.

Nema političke opozicije ovim mjerama. Na sceni je političko zanemarivanje, i to želimo promijeniti.

Ako bismo pažnju medija i šire javnosti usmjerili na ta pitanja, ako bismo pažnju privrednih subjekata i kreatora politike mogli usmjeriti na njih, onda je realno misliti da bi napori koje uložimo u 2007. godini mogli donijeti stvarnu korist građanima već 2008. godine.

Evropska budućnost ove zemlje vjerovatno je najvažnije ekonomsko pitanje. Zbog svog geografskog položaja, Bosna i Hercegovina nema drugog izbora nego da trguje sa EU i zemljama koje su na putu da postanu njene članice.

Kako biste sarađivali sa EU moraćete poštovati ista pravila kao i članice EU. To znači da su ekonomske reforme koje EU zahtjeva dio vašeg sopstvenog ekonomskog razvoja.

Iz ličnog iskustva znam koliko se ekonomska situacija u svim zemljama srednje i istočne Evrope poboljšala u tom procesu.

Evropski put od svih njih je napravio uspješne, prosperitetne privrede, i isto će napraviti i od BiH.

Odavde trebamo izaći sa jasnom porukom građanima Bosne i Hercegovine, i to sljedećom: političkim strankama – uključujući i stranke koje su zajedno formirale vlast na različitim nivoima – možda je teško dogovoriti se o čisto političkim pitanjima, ali to ne znači da ne mogu postići dogovor o praktičnim zakonima koji će podići životni standard u zemlji.

Ekonomske reforme ne treba staviti na čekanje dok se ne uklone političke prepreke – štaviše one se ne smiju staviti na čekanje.

Mnogi od potrebnih propisa i zakona već su pripremljeni – političari će ih moći realizovati ako imaju javnu podršku, a podršku će imati ako svi mi koji smo danas ovdje – uključujući i tri premijera – odluče da ekonomska pitanja vrate u centar javne debate.

Hvala.

Platforma za akciju