13.02.2014

Obavijest o Odluci supervizora da ukine zabranu izrečenu Ismetu Dedeiću Nalogom supervizora od 23. ožujka 2007. godine

Ne dovodeći u pitanje odluku supervizora za Brčko Distrikt da suspendira svoje funkcije od 31. kolovoza 2012. godine, koju je podržao Upravni odbor Vijeća za provedbu mira na svom zasjedanju održanom 23. svibnja 2012. godine;

Imajući u vidu Nalog supervizora kojim se regulira status pravnih akata koje su donijeli supervizori za Brčko, od 31. kolovoza 2012. godine (“Službeni glasnik Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine”, br. 37/12), i njegov stav 6., kojim se predviđa da odredbe nalogâ supervizora kojima se pojedinci razrješuju dužnosti i/ili se nameću zabrane ili ograničenja fizičkim i pravnim osobama u Distriktu, ostaju na snazi i ne može ih izmijeniti i dopuniti niti staviti van snage bilo koja institucija Distrikta, te da će sva takva razrješenja i/ili zabrane ili ograničenja, uključujući i one trajnog karaktera, prestati da važe onda kada to odredi supervizor ili kada supervizija bude i zvanično okončana u skladu sa Konačnom odlukom;

Podsjećajući da je supervizor za Brčko Distrikt, putem Naloga supervizora o urbanističkom planiranju kojim se poništavaju određene odluke koje je donijelo Apelaciono povjerenstvo, ponovo stavljaju na snagu određene urbanističke suglasnosti, razrješavaju sa dužnosti određeni dužnosnici Vlade Distrikta, nalažu određene izmjene propisa o urbanističkom planiranju u Distriktu i nameću određene izmjene zakona u vezi sa radom Apelacionog povjerenstva, od 23. ožujka 2007. godine (“Službeni glasnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, br. 10/07) razriješio g. Ismeta Dedeića sa dužnosti u Vladi Distrikta, i trajno mu zabranio obavljanje bilo koje dužnosti u bilo kojoj javnoj instituciji Distrikta, bilo da je ta dužnost zvanična ili nezvanična, izborna, dužnost na koju se imenuje ili neka druga dužnost po bilo kom drugom osnovu, te da je tim putem g. Dedeiću također zabranjen ulazak u prostorije u koje je pristup dozvoljen samo službenim osobama u objektima u kojima su smještene javne institucije Distrikta;

Nakon pažljivog razmatranja slučaja g. Dedeića, ovim putem donosim ovu obavijest o odluci:

  1. Razrješenje, zabrana i ograničenje, utvrđeni u Nalogu supervizora od 23. ožujka 2007. godine, prestaju da važe. Gospodinu Dedeiću se ovim putem dozvoljava da obavlja bilo koju dužnost u bilo kojoj javnoj instituciji Brčko distrikta, bilo da je ta dužnost zvanična ili nezvanična, izborna, dužnost na koju se imenuje ili neka druga dužnost po bilo kom drugom osnovu. Pored toga, ukida se i zabrana ulaska u prostorije javnih institucija Brčko distrikta u koje je pristup dozvoljen samo službenim osobama izrečena Nalogom supervizora.
  1. Ovom odlukom se g. Dedeiću ne daje pravo da se vrati na funkciju sa koje je smijenjen na osnovu Naloga supervizora od 23. ožujka 2007. godine. Pored toga, ovom odlukom se g. Dedeiću ne daje pravo na odštetu po osnovu bilo koje naknade, drugih oblika neostvarenih novčanih beneficija ili privilegija odnosno statusa koje je izgubio kao rezultat Naloga supervizora od 23. ožujka 2007. godine
  1. Kako bi se izbjegle sve nedoumice, ovom odlukom ne dovodi se u pitanje validnost Naloga supervizora od 23. ožujka 2007. godine, a ista odluka ne predstavlja ni amnestiranje nego prospektivno ukidanje Naloga od 23. ožujka 2007. godine. Taj Nalog se ne briše i ostaje kao integralni dio zakonodavne evidencije.
  1. Ukoliko su odredbe ove odluke u suprotnosti s domaćim zakonodavstvom u vezi sa bilo kojim od predmeta koji su njom obuhvaćeni, ova odluka će biti mjerodavna.
  1. Ova odluka stupa na snagu odmah i ne zahtijeva poduzimanje nikakvih dodatnih proceduralnih radnji. Odluka se objavljuje odmah u “Službenom glasniku Brčko distrikta Bosne i Hercegovine”.

 

Tamir G. Waser

Supervizor za Brčko Distrikt

Glavni zamjenik visokog predstavnika