02.12.2003 Bulldozer Committee

Druga faza “Budložer” inicijative treba biti okončana do 31. sijecnja 2004. godine

Novoimenovani članovi Jedinica za hitne reforme (ERU) – mladi državni službenici sa zadatkom da vode Buldožer reforme kroz vladine i parlamentarne procedure, kako bi građani što prije osjetili pozitivne učinke – su u petak, 28. studenog 2003. godine, održali svoj plenarni sastanak u Jajcu i napravili plan za provedbu narednih 50 reformi u okviru “Buldožer” inicijative. Cilj ovih reformi je smanjenje glomaznih birokratskih prepreka i nepotrebnih propisa, kako bi se lakše osiguralo otvaranje novih radnih mjesta te privukla ulaganja u BiH.  

U drugoj fazi Inicijative “Buldožer”, Buldožer povjerenstva su 10. studenog 2003. godine tijelima vlasti u BiH predstavile 50 reformi. Na današnjem sastanku, Jedinice za hitne reforme su se obvezale da će do 31. siječnja 2004. godine osigurati donošenje ovih reformi.

Na primjer, reforme obuhvataju jednostavnije poslovanje poduzeća tako što će se nalozi dostavljeni putem faksa tretirati kao pisani dokumenti (što znači da nalog upućen faksom neće biti potrebno uputiti i poštom da bi on bio pravno valjan dokument) i provođenje procesa usklađivanja entitenskih veterinarskih zakona, što će omogućiti jednostavnije procedure za izvoz poljoprivrednih proizvoda iz BiH, u skladu sa pravilima EU, WTO-a i WHO-a.

“Ovo je vrlo ambiciozno, ali se može postići i mi smo danas odlučili da to i osiguramo,” rekla je gospođa Tina Radonjić, član RS Jedinice za hitne reforme. “Svrha brzog rada je da građani što prije osjete korist od ovih reformi.”

 “Brzo usvajanje reformi će poslati pozitivan signal Europskoj uniji i pokazati da su tijela vlasti u BiH ozbiljno opredjeljeni za provođenje reformi koje će učiniti naše gospodarsko okruženje povoljnijim za ulaganja, otvoriti put bržem gospodarskom razvoju i, na kraju, članstvu u EU”, izjavila je gospođa Majda Bećirović, član državne Jedinice za hitne reforme.