05.12.1997

Dopuna Naloga o Sudstvu u dijelu općine Brčko u Republici Srpskoj

U svojstvu Supervizora za Brčko, a sukladno svojim ovlaštenjima prema Odluci o Privremenoj Međunarodnoj Superviziji u području Brčkog od 14. veljače 1997. godine, i sukladno mom Nalogu o Sudstvu u dijelu općine Brčko u Republici Srpskoj izdatom 10. listopada 1997. godine, izdajem slijedeći Nalog:

1.    Sukladno gore navedenim odredbama, odlučio sam da imenujem:

a)    Gdin.-a Dragana Mihajlovića za Predsjednika Osnovnog Suda;

b)   Gdin.-a Jozu Anđića za Podpredsjednika Osnovnog Suda;

c)    Gdin.-a Irfana Selimovića za Javnog Tužioca;

d)   Gdin.-a Slavu Lakića za Zamjenika Tužioca;

e)    Gdin.-a Milenka Mihajlovića za Predsjednika Suda za Prekršaje;

f)     Gdin.-a Safeta Pizovića za Sudiju Suda za Prekršaje.

g)   (biće imenovan)

Trećeg Sudiju Suda za Prekršaje ću imenovati u bliskoj budućnosti.

Imenovani dužnosnici će prisustvovati zvaničnoj ceremoniji u Narodnoj Skupštini Republike Srpske, o čijem ću vas datumu naknadno obavijestiti nakon konzultacija sa Predsjednikom Republike Srpske. U međuvremenu, sudski dužnosnici imaju mandat da preuzmu svoje funkcije od dana izdavanja ovog Naloga.

2. Formiraće se radna grupa, koju će sačinjavati Predsjednik i Podpredsjednik Osnovnog Suda, kao i drugi odgovarajući pojedinci. Zasjedanjima radne grupe će predsjedavati OHR, a ona će služiti kao forum za diskusiju o pitanjima koja se odnose na implementaciju Supervizorovog Naloga izdatog 10. listopada, kao i na sadašnju Dopunu tog Naloga. Radna grupa će održati svoje prvo zasjedanje u roku od jednog tjedna nakon izdavanja ovog Naloga. Učešće svih strana u radu radne grupe će biti obavezno.

Uz to, radne grupe za Javno Tužilaštvo i Sud za Prekršaje će biti formirane u istom vremenskom roku.

Ovaj Nalog stupa na snagu odmah. Nepridržavanje ovog Naloga će predstavljati značajno kršenje obveza koje su Strane preuzele prema Arbitražnoj Odluci.

 

Robert W. Farrand
Supervizor za Brčko
5. prosinac1997. godine