23.09.2015

Општи оквирни споразум за мир у Босни и Херцеговини – 10 година послије

Дејтонско-париски мировни споразум, парафиран 21. новембра и потписан 14. децембра 1995.год. окончао је троипогодишњи рат у којем су страдале десетине хиљада људи, у којем је половина становништва Босне и Херцеговине расељена, а социјално-економска инфраструктура земље уништена.
 
Дејтонски мировни споразум успоставио је државу Босну и Херцеговину у оквиру међународно признатих граница. Овај споразум садржи устав земље, којим је, између осталог, успостављено трипартитно предсједништво државе, те два ентитета унутар државе.
 
У десет година након потписивања Дејтонског мировног споразума, одржан је мир у БиХ и унапријеђена стабилност земље; одржани су демократски избори и окончана је значајна обнова инфраструктуре. Више од милион лица се вратило својим домовима. Посљедњих година, успјешно је предузет велики број структуралних реформи као дио процеса евроатлантских интеграција који у коначници има за циљ да обезбиједи чланство БиХ у Европској унији и NАТО-у.
 
Иако је потребно много тога урадити прије него кључне структуре државе БиХ постану у потпуности функционалне, питања са којима се БиХ данас суочава су све више питања која су везана за транзицију у савремену европску тржишну економију, а не питања која се тичу стабилизације мира.