10.06.2011 09/11

Obavještenje o prestanku primjene Odluke Visokog predstavnika o revidiranju naloga kojima se blokiraju svi bankovni računi koje posjeduju, čiji su imaoci odnosno koji glase na ime određenih osoba, donesene 5. rujna 2008. godine, te s tim povezanih naloga Visokog predstavnika

Člankom 7. Odluke visokog predstavnika kojom se revidiraju nalozi kojima se blokiraju svi bankovni računi koje posjeduju, čiji su imaoci odnosno koji glase na ime određenih osoba, koju je visoki predstavnik donio 5. rujna 2008. godine, predviđa se da njene odredbe zajedno s ranijim nalozima o blokiranju svih bankovnih računa koje posjeduju, čiji su imaoci odnosno koji glase na ime određenih osoba, prestaju da se primjenjuju protekom deset (10) dana od:

a)     dolaska Ratka Mladića u Hag/MKSJ nakon njegovog uhićenja ili predaje nadležnim organima;

b)     smrti Ratka Mladića potvrđene od strane MKSJ-a; ili

c)     povlačenja optužnice protiv Ratka Mladića od strane Ureda tužitelja/MKSJ-a.

Budući da je Ratko Mladić uhićen 26. svibnja 2011. godine, te prebačen u Haški tribunal/MKSJ 31.svibnja 2011. godine, Odluka visokog predstavnika o revidiranju naloga kojima se blokiraju svi bankovni računi koje posjeduje, čiji su imaoci odnosno koji glase na ime određenih osoba, donesena 5. rujna 2008. godine, zajedno s Nalozima visokog predstavnika br. 01/03 i 02/03 od 7. ožujka 2003. godine, br. 05/03 do 18/03 od 7. srpnja 2003 godine, br. 19/03 do 28/03 od  9. veljače 2004. godine, br. 29/04 i 30/04 od 30. lipnja 2004. godine, br. 31/04 od 2. srpnja 2004. godine i br. 32/04 do 37/04 od 16. prosinca 2004. godine, automatski su prestali (će automatski prestati) da se primjenjuju na dan 10. lipanj 2011. godine

Ova Obavijest upućuje se Centralnoj banci Bosne i Hercegovine, Agenciji za bankarstvo Republike Srpske i Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, a objavljuje se u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”, “Službenom glasniku Republike Srpske” i “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”.

 

Sarajevo, 10. lipnja, 2011.                                                      

 

Dr. Valentin Inzko

Visoki predstavnik

 

Prilog:

Spisak osoba na koje se odnosi Obavještenje o prestanku primjene Odluke Visokog predstavnika o revidiranju naloga kojima se blokiraju svi bankovni računi koje posjeduju, čiji su imaoci odnosno koji glase na ime određenih osoba, donesene 5. rujna 2008. godine, te s tim povezanih naloga Visokog predstavnika

  1. Momčilo Mandić

  2. Milovan Bjelica  

  3. Slavko Roguljić

  4. Dragan Lalović

  5. Dragan Spasojević

  6. Milenko Vračar

  7. Dragomir Vasić  

  8. Aleksandar Saša Karadžić

  9. Luka Karadžić

10. Sonja Karadžić

11. Ljiljana Zelen Karadžić

12. Đojo Arsenović 

13. Zvonko Bajagić 

14. Bogdan Subotić

15. Žarko Nikolić

16. Jovan Đogo

17. Dragan Bašević 

18. Veljko Borovčanin 

19. Samojko Đorda

20. Ljuban Ećim

21. Radomir Kojić

22. Tomislav Kovač

23. Predrag Kujundžić

24. Milovan Marijanović

25. Ivan Šarac 

26. Mirko Šarović 

27. Zoran Petrić 

28. Mile Pejčić   

29. Ljubiša Beara           

30. Miroslav Bralo          

31. Vlastimir Đorđević

32. Goran Hadžić 

33. Vladimir Lazarević    

34. Sreten Lukić