10.06.2011 OHR

Obavještenje o Odluci Visokog predstavnika kojom se ukida Nalog o oduzimanju putnih isprava određenih osoba

(Radni prijevod)

10/11

Dana 10. jula/srpnja 2007. godine, visoki predstavnik je koristeći se svojim ovlaštenjima prema članu V Aneksa 10  Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, naložio oduzimanje putnih isprava (nalozi o oduzimanju putnih isprava) koje pripadaju određenim osobama, u cilju sprečavanja aktivnosti koje opstruiraju ili prijete da opstruiraju proces provedbe mira koji se odvija pod okriljem Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini.

Nakon pažljivog razmatranja nastavljene primjene ovih naloga na pojedine osobe na koje se isti odnose i nakon konsultacija obavljenih s relevantnim partnerima odgovornim za sigurnost i provođenje zakona, zaključio sam da više ne postoje razlozi za oduzimanje putnih isprava ovim istim određenim osobama od strane visokog predstavnika. Stoga ovim putem odlučujem da se nalozi o oduzimanju putnih isprava ukinu za osobe navedene u Dodatku ovog Obavještenja (u daljem tekstu: Dodatak).

Osobe navedene u Dodatku imat će pravo da im se vrate njihove putne isprave, uključujući i lične karte, a koje su oduzete na osnovu naloga o oduzimanju putnih isprava.

Ovakav ishod opravdavaju načela pravednosti, pravilnog upravljanja i razboritog ispunjavanja međunarodnog mandata visokog predstavnika, kojima se uzima u obzir ravnoteža između zaštite procesa provedbe mira i prava pojedinaca.

Ovom Odlukom ne dovodi se u pitanje validnost nalogâ o oduzimanju putnih isprava i ti nalozi ostaju na snazi osim u slučaju izričitog ukidanja ovom Odlukom u odnosu na osobe navedene u Dodatku. Ovom Odlukom se ne daje pravo bilo kojoj osobi navedenoj u Dodatku na odštetu po osnovu bilo koje naknade, beneficija, privilegija odnosno statusa koje je izgubila kao rezultat primjene nalogâ o oduzimanju putnih isprava.

Ovom Odlukom se prospektivno ukidaju nalozi o oduzimanju putnih isprava. Nalozi se ne brišu i ostaju kao sastavni dio zakonodavne evidencije Bosne i Hercegovine.

Ovom Odlukom se ne utječe na bilo koju tekuću ili buduću istragu protiv osoba navedenih u Dodatku.

Ovom Odlukom se ne utječe na pravo visokog predstavnika da u budućnosti preduzme radnje protiv bilo koje osobe navedene u Dodatku, ukoliko se ustanovi da osoba opstruira ili prijeti da opstruira provedbu Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini

Ova Odluka stupa na snagu odmah i ne iziskuje preduzimanje nikakvih dodatnih proceduralnih radnji.

Sarajevo, 10. juna / lipnja, 2011.

Dr. Valentin Inzko

Visoki predstavnik