19.08.2014

Obavijest o Odluci visokog predstavnika da ukine zabranu izrečenu Milovanu Pecelju Odlukom visokog predstavnika od 28. listopada 2005. godine

96/14

Svojom Odlukom od 28. listopada 2005.godine (“Odluka iz 2005.godine”), visoki predstavnik je smijenio gospodina Milovana Pecelja s položaja ministra obrazovanja i kulture Republike Srpske, te mu zabranio ulazak u prostorije njegovog bivšeg ureda. Navedenom Odlukom također je zabranjeno g. Pecelju obnašanje bilo koje zvanične, izborne ili imenovane dužnosti i kandidiranje na izborima (“zabrana”). Odlukom iz 2005. godine je dalje izričito utvrđena mogućnost ukidanja zabrane prema isključivom nahođenju visokog predstavnika.

Na osnovu razmatranja predmeta g. Pecelja, odlučio sam da ovu zabranu ukinem. Gospodinu Milovanu Peceljun se odlukom visokog predstavnika više ne zabranjuje da obnaša bilo koju zvaničnu, izbornu ili imenovanu dužnost, niti kandidiranje na izborima. Radi izbjegavanja svake sumnje, svaka zabrana koja proizlazi iz Odluke iz 2005. godine ovim se putem ukida

Ovakav ishod opravdavaju načela pravičnosti, pravilnog upravljanja i razboritog ispunjavanja međunarodnog mandata visokog predstavnika, kojima se uzima u obzir ravnoteža između zaštite državne stabilnosti i prava pojedinaca.

Ovom Odlukom ne dovodi se u pitanje validnost Odluke iz 2005. godine. Ovom Odlukom ne ovlašćuje se g. Pecelj da se vrati na dužnosti s kojih je smijenjen na temelju Odluke iz 2005. godine. Također, ovom Odlukom, njemu se ne daje pravo na odštetu po osnovu bilo koje naknade, drugih oblika neostvarenih novčanih beneficija ili privilegija odnosno statusa koje je izgubio kao rezultat Odluke iz 2005. godine.

Ova Odluka ne predstavlja amnestiranje nego prospektivno ukidanje Odluke iz 2005. godine. Odluka iz 2005. godine se ne briše i ostaje kao integralni dio zakonodavne evidencije Bosne i Hercegovine.

Ovom Odlukom se ne utječe na rješenje niti se njome na drugi način ne prejudicira rješenje u bilo kojem pravnom postupku koji se vodi ili će se voditi unutar ili izvan Bosne i Hercegovine.

Ukoliko su odredbe ove Odluke u suprotnosti s domaćim zakonodavstvom u svezi s bilo kojim od predmeta koji su njom obuhvaćeni, ova Odluka će biti mjerodavna. Odluke visokog predstavnika imaju veću pravnu snagu i prednost u odnosu na domaće zakonodavstvo koje je s njima u suprotnosti. Ovom zakonodavnom izjavom deklarativno se obuhvaćaju postojeće i buduće odluke visokog predstavnika.

Ova Odluka stupa na snagu odmah i ne zahtijeva poduzimanje nikakvih dodatnih proceduralnih radnji.

Ova Odluka se objavljuje odmah u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine” i “Službenom glasniku Republike Srpske”.

Sarajevo, 19. kolovoza 2014.
Dr. Valentin Inzko
Visoki predstavnik