19.08.2014

Obavijest o Odluci visokog predstavnika da ukine zabranu izrečenu Anti Barišiću Odlukom visokog predstavnika od 3. travnja 2000. godine

81/14

Svojom Odlukom od 3. travnja 2000.godine (“Odluka iz 2000. godine”), visoki predstavnik je smijenio gospodina Antu Barišića s položaja ministra unutarnjih poslova Županije 10. Navedenom Odlukom također je zabranjeno g. Barišiću obnašanje bilo koje javne dužnosti na bilo kojoj razini i/ili zauzimanje bilo kojeg položaja u javnim poduzećima (“zabrana”) osim ako se ne ovlasti da iste obnaša odnosno zauzima.

Na temelju razmatranja predmeta g. Barišića, odlučio sam da ovu zabranu ukinem. Gospodinu Anti Barišiću se odlukom visokog predstavnika više ne zabranjuje da obnaša bilo koju javnu dužnost na bilo kojoj razini i/ili da zauzima bilo koji položaj u javnim poduzećima. Radi izbjegavanja svake sumnje, svaka zabrana koja proizlazi iz Odluke iz 2000. godine ovim se putem ukida.

Ovakav ishod opravdavaju načela pravičnosti, pravilnog upravljanja i razboritog ispunjavanja međunarodnog mandata visokog predstavnika, kojima se uzima u obzir ravnoteža između zaštite državne stabilnosti i prava pojedinaca.

Ovom Odlukom ne dovodi se u pitanje validnost Odluke iz 2000. godine. Ovom Odlukom ne ovlašćuje se g. Barišić da se vrati na dužnost s koje je smijenjen na temelju Odluke iz 2000. godine. Također, ovom Odlukom, njemu se ne daje pravo na odštetu po osnovu bilo koje naknade, drugih oblika neostvarenih novčanih beneficija ili privilegija odnosno statusa koje je izgubio kao rezultat Odluke iz 2000. godine.

Ova Odluka ne predstavlja amnestiranje nego prospektivno ukidanje Odluke iz 2000. godine. Odluka iz 2000. godine se ne briše i ostaje kao integralni dio zakonodavne evidencije Bosne i Hercegovine.

Ovom Odlukom se ne utječe na rješenje niti se njome na drugi način ne prejudicira rješenje u bilo kojem pravnom postupku koji se vodi ili će se voditi unutar ili izvan Bosne i Hercegovine.

Ukoliko su odredbe ove Odluke u suprotnosti s domaćim zakonodavstvom u svezi s bilo kojim od predmeta koji su njome obuhvaćeni, ova Odluka će biti mjerodavna. Odluke visokog predstavnika imaju veću pravnu snagu i prednost u odnosu na domaće zakonodavstvo koje je s njima u suprotnosti. Ovom zakonodavnom izjavom deklarativno se obuhvaćaju postojeće i buduće odluke visokog predstavnika.

Ova Odluka stupa na snagu odmah i ne zahtijeva poduzimanje nikakvih dodatnih proceduralnih radnji.

Ova Odluka se objavljuje odmah u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”.

Sarajevo, 19. kolovoza 2014.
Dr. Valentin Inzko
Visoki predstavnik