19.08.2014

Obavijest o Odluci visokog predstavnika da ukine ostatak zabrane izrečene Momčilu Ristiću Odlukom visokog predstavnika od 29. studenog 1999. godine

99/14

Svojom Odlukom od 29. studenog 1999.godine (“Odluka iz 1999. godine”), visoki predstavnik je smijenio gospodina Momčila Ristića s položaja šefa OMI-ja u Tesliću. Navedenom Odlukom također je zabranjeno g. Ristiću da se kandidira za izbornu ili imenovanu dužnost (“zabrana”) osim ako se ne ovlasti da istu obavlja.

Dana 4. studenog 2005. godine, visoki predstavnik je izdao Obavještenje o Odluci visokog predstavnika da ukine zabranu (“Odluka iz 2005.godine”), uz ograničenja da g. Momčilu Ristiću nije dozvoljeno da bude zaposlen u upravi općine Teslić do završetka mandata za visoke predstavnike ili dok sadašnji odnosno budući visoki predstavnik drugačije ne odluči.

Na osnovu razmatranja predmeta g. Ristića, odlučio sam da ostatak ove zabrane ukinem. Gospodinu Momčilu Ristiću se odlukom visokog predstavnika više ne zabranjuje da bude zaposlen u upravi općine Teslić. Radi izbjegavanja svake sumnje, svaka zabrana koja proizlazi iz Odluke iz 1999. godine ovim se putem ukida.

Ovakav ishod opravdavaju načela pravičnosti, pravilnog upravljanja i razboritog ispunjavanja međunarodnog mandata visokog predstavnika, kojima se uzima u obzir ravnoteža između zaštite državne stabilnosti i prava pojedinaca.

Ovom Odlukom ne dovodi se u pitanje validnost Odluka iz 1999. i 2005. godine. Kao i Odlukom iz 2005. godine, ni ovom Odlukom ne ovlašćuje se g. Ristić da se vrati na dužnosti sa kojih je smijenjen na osnovu Odluke iz 1999. godine niti mu se daje pravo na odštetu po osnovu bilo koje naknade, drugih oblika neostvarenih novčanih beneficija ili privilegija odnosno statusa koje je izgubio kao rezultat Odluke iz 1999. godine.

Ova Odluka ne predstavlja amnestiranje nego prospektivno ukidanje ostatka zabrane nametnute Odlukom iz 1999. godine. Odluka iz 1999. godine se ne briše i ostaje kao integralni dio zakonodavne evidencije Bosne i Hercegovine.

Ovom Odlukom se ne utječe na rješenje niti se njome na drugi način ne prejudicira rješenje u bilo kojem pravnom postupku koji se vodi ili će se voditi unutar ili izvan Bosne i Hercegovine.

Ukoliko su odredbe ove Odluke u suprotnosti s domaćim zakonodavstvom u vezi sa bilo kojim od predmeta koji su njom obuhvaćeni, ova Odluka će biti mjerodavna. Odluke visokog predstavnika imaju veću pravnu snagu i prednost u odnosu na domaće zakonodavstvo koje je s njima u suprotnosti. Ovom zakonodavnom izjavom deklarativno se obuhvaćaju postojeće i buduće odluke visokog predstavnika.

Ova Odluka stupa na snagu odmah i ne zahtijeva poduzimanje nikakvih dodatnih proceduralnih radnji.

Ova Odluka se objavljuje odmah u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine” i “Službenom glasniku Republike Srpske”.

Sarajevo, 19. kolovoza 2014.
Dr. Valentin Inzko
Visoki predstavnik