21.09.2016 Veleposlanici UO Vijeća za provedbu mira

Izjava veleposlanika Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira povodom Odluke Ustavnog suda BiH od 17. rujna*

Ustavom BiH je definirano da je Bosna i Hercegovina demokratska država koja funkcionira na temeljima vladavine prava. Nijedna institucija niti organ vlasti u BiH ne mogu djelovati izvan ustavnog poretka.

Odluke Ustavnog suda BiH moraju se poštivati. Ovlasti Suda jasno su definirane Aneksom 4 Dejtonskog mirovnog sporazuma, koji Sudu daje jurisdikciju za rješavanje sporova između različitih razina vlasti.

Veleposlanici Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira (PIC) napominju da je 17. rujna Ustavni sud BiH odlučio suspendirati Odluku o referendumu koju je donijela Narodna skupština Republike Srpske, do donošenja odluke Suda o njenoj ustavnosti. Prema tome, ne postoji pravna osnova za održavanje entitetskog referenduma u Republici Srpskoj 25. rujna. Još jednom pozivamo organe vlasti Republike Srpske da ne održe referendum.

Veleposlanici Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira ponavljaju da nijedan referendum ne može promijeniti konačnu i obvezujuću prirodu odluka Ustavnog suda BiH. Odluka Ustavnog suda BiH u potpunosti ostaje na snazi i mora se poštivati. Politički direktori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira u više navrata su naglašavali, uključujući i izjave iz lipnja 2016. godine i prosinca 2015. godine, “da je Ustavni sud BiH sastavni dio Aneksa 4 Općeg okvirnog sporazuma za mir (GFAP) i ima ključno značenje za njegovu provedbu.” Veleposlanici Upravnog odbora PIC-a izrazili su svoju punu potporu Ustavnom sudu BiH i relevantnim institucijama u nastojanju da se omogući poštivanje odluke Suda.

Veleposlanici Upravnog odbora PIC-a pozivaju na rješavanje pitanja javnih praznika putem političkog dijaloga i na što skorije usvajanje odgovarajućih zakonskih izmjena u cilju provedbe odluke Suda iz studenog 2015. godine.

Upravni odbor Vijeća za provedbu mira (PIC) pozvao je još jednom sve strane da se uzdrže od ishitrenih poteza i retorike koja zagovara podjele. Upravni odbor oštro osuđuje sve izjave koje podrivaju stabilnost i sigurnost ili osporavaju teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Republika Srpska će ostati sastavni i esencijalni dio suverene države Bosne i Hercegovine, sukladno Općem okvirnom sporazumu za mir. Upravni odbor PIC-a ponavlja da neće biti prekrajanja mape BiH.

Upravni odbor PIC-a apelira na političke lidere na svim stranama da se okrenu rješavanju gospodarskih i socijalnih izazova s kojima se susreću građani Bosne i Hercegovine, a koji su od ključne važnosti za stabilnost Bosne i Hercegovine i njenu europsku budućnost. Upravo to su pitanja od životne važnosti za zemlju i njene građane.

* Ruska Federacija se ne pridružuje ovoj izjavi.