23.02.2017 Veleposlanici UO Vijeća za provedbu mira

Izjava veleposlanika Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira

    1. Veleposlanici Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira sastali su se 23. veljače 2017. kako bi razgovarali o trenutačnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini.

 

    1. Veleposlanici Upravnog odbora izrazili su zabrinutost zbog ozbiljne političke situacije do koje je u BiH došlo kao rezultat inicijative za podnošenjem zahtjeva za reviziju presude Međunarodnog suda pravde iz 2007. o tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije i Crne Gore za zločin genocida. Oni su izrazili zabrinutost zbog mogućih posljedica koje bi to moglo ostaviti na funkcioniranje Predsjedništva, Parlamenta i Vijeća ministara BiH, te pozvali da se krene ka poboljšanju cjelokupne političke atmosfere u zemlji. Svi politički lideri trebaju se uzdržati od jednostranih poteza i vratiti načelima kompromisa, dijaloga i konsenzusa pri donošenju odluka, kao i poštivanju bh. ustava, institucija i vladavine prava.*

 

  1. Veleposlanici Upravnog odbora svjesni su patnji koje su uzrokovali genocid i drugi zločini, kao i prava žrtava i preživjelih, te su ponovno istaknuli potrebu da se ulože daljnji napori u pravcu pomirenja i dobrih odnosa u zemlji i regiji. Tolerancija, prihvatanje drugih i mirni suživot su apsolutni imperativi civilizacija zasnovanih na pravima i slobodama, demokraciji i ravnopravnosti. To su i ključni preduvjeti da se nastavi s onim što je u BiH postignuto u posljednje dvije decenije i krene dalje s reformama potrebnim da se poboljša život građana i ponude konkretne šanse mladim generacijama.

* Republika Turska se ne pridružuje paragrafu 2.