25.09.2023 Die Presse

Die Presse: Interview with High Representative Christian Schmidt

Ovaj sadržaj je dostupan na engleskom i bosanskom jeziku.

Molimo koristite jezički izbornik u vrhu stranice.