02.06.2006

Odluka o imenovanju Heikkija Heinricha Wendorfa za međunarodnog tužioca u Posebnom odjeljenju za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tužilaštva BiH

Koristeći se ovlaštenjima koja su visokom predstavniku data u članu V Aneksa 10 (Sporazum o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji za tumačenje gore navedenog Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora; i po [...]
10.05.2006

Odluka o ponovnom imenovanju Malcolma Simmonsa na funkciju međunarodnog sudije u Odsjek I za ratne zločine Krivičnog i Apelacionog odjeljenja i Odsjek II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Krivičnog i Apelacionog odjeljenja Suda BiH

Koristeći se ovlaštenjima koja su visokom predstavniku data u članu V Aneksa 10 (Sporazum o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji za tumačenje gore navedenog Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora; i po [...]
26.04.2006

Odluka o imenovanju Marie Tuma na funkciju međunarodnog sudije u Odsjek I za ratne zločine Krivičnog i Apelacionog odjeljenja i Odsjek II za za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Krivičnog i Apelacionog odjeljenja Suda BiH

Koristeći se ovlaštenjima koja su visokom predstavniku data u članu V Aneksa 10 (Sporazum o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji za tumačenje gore navedenog Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora; i po [...]
30.01.2006

Odluka o imenovanju Petera Kornecka za međunarodnog tužioca u Posebnom odjeljenju za ratne zločine Tužilaštva Bosne i Hercegovine

Koristeći se ovlaštenjima koja su visokom predstavniku data u članu V Aneksa 10 (Sporazum o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji za tumačenje gore navedenog Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora; i po [...]
23.11.2005

Odluka o imenovanju Davida L. Upchera u Posebno odjeljenje za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tužilaštva BiH

Koristeći se ovlaštenjima koja su visokom predstavniku data u članu V Aneksa 10 (Sporazum o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji za tumačenje gore navedenog Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora; i po [...]