16.03.2000

Decision On Amending the Decision on the Public Radio Television of Bosnia and Herzegovina

Article 13 of the High Representative’s Decision on the Public Radio Television of Bosnia and Herzegovina of 30 July 1999, also styled as Annex I to the Decision on Restructuring Public Broadcasting System of Bosnia and Herzegovina, as published in O.G. 14/99 of Bosnia and Herzegovina, and in O.G.37/99 of the Federation of Bosnia and Herzegovina, i [...]
03.03.2000

Odluka Visokog predstavnika o Amandmanu na zakon o RTV Republike Srpske

Koriste?i se svojim ovlaštewima prema ?lanu 5. Aneksa 10 Opšteg sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je Visoki predstavnik kona?an autoritet u zemqi za tuma?ewe svog mandata; oslawaju?i se naro?ito na ?lan II.1. (d) istog Sporazuma kojim se Visokom predstavniku daje ovlaštewe da pomogne u rješavawu svih poteško?a u vezi sa civilnom i [...]
06.12.1999

Odluka Visokog Predstavnika o implementaciji Zakona o RTV FBiH.

Vrseci ovlasti koje su mi dodijeljene clanom V Aneksa 10 Opceg sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem Visoki predstavnik predstavlja konacni autoritet u regionu u vezi sa tumacenjem njegovog mandata; te narocito uzimajuci u obzir cl. II.1.
30.07.1999

Odluka o restruktuiranju Sistema javnog emitiranja u Bosni i Hercegovini i o slobodi informisanja i ukidanju krivičnih kazni za uvredu i klevetu

Iako Ustav Bosne i Hercegovine, kako je sadržano u Aneksu 4. Općeg sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (GFAP), predviđa potpuno poštivanje slobode izražavanja kao osnovnog ljudskog prava zaštićenog u skladu sa članom 10. Evropske konvencije o ljudskim pravima i drugim odgovarajućim međunarodnim instrumentima, brojne preporuke sadržane u dokument [...]
11.06.1998

Decision on the establishement of the Independent Media Commission

I, Carlos Westendorp, in my capacity as High Representative, hereby issue the following Decision acting under and with the authority of Annex 10 of the General Framework Agreement for Peace and Article V of the Conclusions of the Bonn Peace Implementation Conference 1997: There is hereby established the Independent Media Commission. The Independen [...]