08.02.2002

Odluka kojom se proglašava Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti dobara koja su odlukama Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika proglašena nacionalnim spomenicima BiH

Koristeći se ovlaštenjima koja su mi data članom V Aneksa 10 (Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je Visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji u pogledu tumačenja navedenog Mirovnog ugovora; i posebno uzevši u obzir član II 1. (d) istog Sporazuma prema k [...]
08.02.2002

Decision imposing the RS Law on Implementation of Decisions of the Commission to Preserve National Monuments established under Annex 8 of the Dayton Peace Agreement

In the exercise of the powers vested in me by Article V of Annex 10 (Agreement on Civilian Implementation of the Peace Settlement) to the General Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina, according to which the High Representative is the final authority in theatre regarding interpretation of the said Agreement on the Civilian Implementation of [...]
16.11.2001

Odluka Visokog predstavnika o imenovanju Izborne komisije Bosne i Hercegovine

Koristeći se ovlaštenjima koja su mi data članom V Aneksa 10 (Sporazum o civilnoj implementaciji Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je Visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji u pogledu tumačenja spomenutog Sporazuma o civilnoj implementaciji Mirovnog ugovora; i posebno uzevši u obzir član II. [...]
11.01.2001

Odluka kojom se uspostavljaju privremene procedure za zaštitu vitalnih interesa konstitutivnih naroda i Ostalih, uključujući slobodu od diskriminacije

Ustavna komisija Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Komisija za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske dužne su pripremiti prijedloge za implementaciju, unutar svojih odgovarajućih entiteta, pomenute djelimične Odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine od 30. juna i 1. jula 2000. godine najkasnije do 15. mart [...]
14.12.2000

Decision imposing the Law on the Human Rights Ombudsman of Bosnia and Herzegovina

In the exercise of the powers vested in me by Article V of Annex 10 to the General Framework Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina, according to which the High Representative is the final authority in theatre regarding interpretation of this Agreement on the Civilian Implementation of the Peace Settlement; Recalling Article II.1 (d) of the [...]
12.12.2000

Decision amending the Law on Travel Documents of Bosnia and Herzegovina

In the exercise of the powers vested in me by Article V of Annex 10 (Agreement on Civilian Implementation of the Peace Settlement) to the General Framework Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina, according to which the High Representative is the final authority in theatre regarding interpretation of the said Agreement on the civilian impleme [...]
12.11.2000

Decision establishing the BiH State Court

In the exercise of the powers vested in me by Article V of Annex 10 (Agreement on Civilian Implementation of the Peace Settlement) to the General Framework Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina, according to which the High Representative is the final authority in theatre regarding interpretation of the said Agreement on the Civilian Impleme [...]