OHR photo HR Energa 1
11.06.2019 OHR

Visoki predstavnik Valentin Inzko otvorio sajam Energa 2019 u Sarajevu

Visoki predstavnik na Međunarodnom sajmu energetike, rudarstva, zaštite okoliša i prateće industrije „Energa 2019“

 

OHR photo HR Energa 3OHR photo HR Energa 2