OHRPR-09112018-HR-Blok
09.11.2018 OHR

Visoki predstavnik se sastao s nizozemskim ministrom vanjskih poslova Blokom

Visoki predstavnik Valentin Inzko sastao se danas u Hagu s nizozemskim ministrom vanjskih poslova, Stefom Blokom. Razgovarali su o postizbornoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Visoki predstavnik je naglasio da sada, s obzirom na to da su izbori iza nas, Bosni i Hercegovini treba što žurnije formiranje vlasti sa što manje komplikacija, kako bi država mogla nastaviti s provedbom potrebnih reformi.

Visoki predstavnik je izrazio svoju zahvalnost Nizozemskoj na kontinuiranoj i principijelnoj pomoći Bosni i Hercegovini, kao i na njenoj podršci naporima koje međunarodna zajednica poduzima u cilju potpune provedbe Daytonskog mirovnog sporazuma.