23.12.2021 OHR

Visoki predstavnik poziva na ograničenu ustavnu reformu i izmjene Izbornoga zakona kako bi se ojačala temeljna načela i transparentnost izbora

Visoki predstavnik Christian Schmidt podsjetio je da je bit sada već 12 godina stare presude Europskoga suda za ljudska prava u predmetu Sejdić – Finci jasna: svi građani u BiH trebaju imati jednaka prava. Presuda Sejdić-Finci nije jedina presuda Europskoga suda za ljudska prava koju vlasti u BiH i dalje zanemaruju – vlasti moraju poduzeti i korake koje je taj sud naložio u presudama u predmetima Zornić, Pilav i Šlaku, kao i najrecentnijem predmetu Pudarić, čime bi se okončala diskriminacija na osnovu etničke pripadnosti ili prebivališta.

U Aneksu IV Daytonskoga sporazuma, koji sadrži Ustav ove zemlje, stoji da je Bosna i Hercegovina demokratska država, koja djeluje u skladu s vladavinom prava i da se Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i njeni protokoli u Bosni i Hercegovini primjenjuju izravno te imaju prioritet nad svim ostalim zakonima.

Imajući to u vidu, vrijeme je da se svakom građaninu BiH ponudi jednak tretman, kao što je navedeno u presudi u predmetu Sejdić-Finci. “Vijeće Europe pokazalo je veliko strpljenje dugih 12 godina. I duh daytonskog ustava i Europska konvencija o ljudskim pravima predstavljaju dobar osnov za njihovo prosuđivanje. Istodobno, namjera ove presude nije dovesti u pitanje državotvornost tri konstitutivna naroda. Sve dok nadležni organi BiH ne odluče drukčije, to ostaje na snazi. Ono što jeste žurno potrebno je otklanjanje diskriminacije u izbornom procesu u vezi s Predsjedništvom i Domom naroda BiH, kako bi svi građani imali jednako pravo sudjelovati u općim izborima 2022. godine sukladno presudi Europskoga suda za ljudska prava.

U tom smislu, pozivam na ograničenu reformu Ustava BiH i izmjene Izbornog zakona u cilju jačanja temeljnih načela i transparentnosti izbora u BiH”, izjavio je danas visoki predstavnik Christian Schmidt.