OHRPR-29082018-02
29.08.2018 OHR

Obraćanje visokog predstavnika Valentina Inzka na otvaranju Sajma šljive u Gradačcu

Poštovani nazočni,

Već ste čuli sve o sajmu, pa neću ništa ponavljati.

Došao sam ovamo iz tri razloga. Prvi razlog je očigledan, danas je Gradačac, koji se spominje prvi put 1302. godine, glavni grad Bosne i Hercegovine, te glavni grad cijeloga regiona. Mada je to glavni grad cijele godine za šljivu i prehrambene proizvode.

Drugi razlog je što je ovo grad uspješnih i poznatih ljudi. Oni su uspješni na području tekstila, kemijskih proizvoda, mehaničkih proizvoda, prehrambenih proizvoda. Prehrambeni proizvodi su sada u trendu. Biološka hrana je važna, organska hrana je važna, a tu su i obrtnici. Vi znate da, recimo, u Njemačkoj, mada imaju velike tvrtke poput BMW-a, Volkswagena i Siemensa, 80% privrede čine mala i srednja poduzeća, te obrtnici koji su stup ovdašnje, ali i njemačke privrede. Gradačački sajam je, dakle, potpuno u trendu što se tiče prehrambenih proizvoda i obrtništva.

To je kraj poznatih ljudi. Tu su se rodili Damir Damjanović, Ana Šimić, akademik Dedijer, pjesnik Hasan Kikić, premijer Fadil Novalić. Tu se rodio plemeniti i hrabri rodoljub Husein-kapetan Gradaščević. Mislim da je to karakteristika svih vas ovdje. Vi ste plemeniti, vi ste hrabri, vi ste rodoljubi. A kada je bila poplava u Šamcu i okolini, vi ste dokazali da ste merhametli ljudi.

U vezi s izborima, pitam se ko je dobar Bošnjak, dobar Hrvat i dobar Srbin. Mislim da je dobar Hrvat, Bošnjak, Srbin, ili Austrijanac ako hoćete, onaj koji stvara radna mjesta, koji brine o tomu da mladi ljudi ne odlaze iz ovih divnih krajeva.

Treći razlog moga dolaska u Gradačac je da se ovdje nahranim – budući da je ovo prehrambeni sajam – nečim što vi također proizvodite: optimizmom, dobrom voljom, te vjerom u čovjeka: kreativnog čovjeka, radnog čovjeka i uspješnog čovjeka. Znači, može se. Zato vam svima kažem: golema hvala.