07.06.2017 UO Vijeća za provedbu mira

Komunike Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira

Upravni odbor Vijeća za provedbu mira (UO PIC-a) sastao se 6. i 7. lipnja u Sarajevu na razini političkih direktora, kako bi sagledao proces provedbe Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, koji i dalje predstavlja temelj za stabilnu, sigurnu i prosperitetnu Bosnu i Hercegovinu (BiH). UO PIC-a podsjeća sve strane na njihovu obvezu punog poštivanja Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH, svih njegovih aneksa i odluka visokog predstavnika. On je ponovno potvrdio svoje neupitno opredjeljenje za teritorijalni integritet i temeljnu strukturu BiH kao jedinstvene i suverene države, koja se sastoji od dva entiteta. UO PIC-a je ponovio da entiteti nemaju pravo na otcjepljenje od BiH i pravno postoje samo po osnovu Ustava BiH. UO PIC-a je podsjetio vlasti u BiH da je Ustav BiH sastavni dio Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH i da su odluke Ustavnog suda BiH konačne i obvezujuće i moraju se provoditi. UO PIC-a je još jednom potvrdio svoju punu potporu visokom predstavniku u osiguranju punog poštivanja Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH i provedbi njegova mandata sukladno Aneksu 10 i relevantnim rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a, što ostaje nepromijenjeno. Upravni odbor je naglasio da međunarodna zajednica i dalje zadržava potrebne instrumente za osiguranje provedbe Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH. UO PIC-a je naglasio potrebu pune provedbe programa 5+2, što je i dalje uvjet za zatvaranje Ureda visokog predstavnika.

Politički direktori su se sastali i s rukovodstvom Parlamentarne skupštine BiH kako bi razgovarali o zakonodavnim prioritetima u Bosni i Hercegovini, te s predstavnicima medija o stanju slobode medija u zemlji.

UO PIC-a je stavio naglasak na izazove u predstojećem periodu, te pozvao nadležne organe u BiH da ispune sljedeće žurne prioritete:

Poduzeti mjere na unapređenju cjelokupne političke atmosfere u zemlji, suzdržavati se od vršenja jednostranih radnji i strogo se pridržavati temeljnih načela kompromisa, dijaloga i konsenzusa između tri konstitutivna naroda u donošenju odluka, čime će se dati doprinos političkoj stabilnosti i stvaranju prilika za ekonomski razvoj.

Unaprijediti kvalitetu života građana BiH provedbom Reformske agende i ispunjavanjem drugih potrebnih uvjeta, što će, između ostalog, omogućiti daljnji napredak u pogledu ostvarenja dugoročnih težnji ka članstvu u EU. To obuhvata: daljnji rad na provedbi reformi radi stvaranja novih radnih mjesta, unapređenja vladavine prava i ostvarenja bolje i učinkovitije javne uprave, kako je, između ostalog, dogovoreno i potpisivanjem Izjave o europskoj opredijeljenosti; osiguranje sveobuhvatnog i jedinstvenog skupa odgovora na Upitnik Europske komisije; te daljnja provedba obveza u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Ispuniti u najkraćem roku preostale uvjete u okviru proširenog aranžmana sa MMF-om, sukladno jasnim obvezama koje su vlasti BiH preuzele prema MMF-u, sa ciljem stvaranja uvjeta za realizaciju međunarodne pomoći za fiskalnu stabilnost i ekonomski razvoj ove zemlje.

Posvetiti se pitanju provedbe presuda Europskog suda za ljudska prava, uključujući i predmete Sejdić-Finci, Zornić, Pilav i Šlaku.

Posvetiti se žurno pitanju provedbe preostalih presuda Ustavnog suda BiH, uključujući i predmet od 1. prosinca 2016. godine (“Ljubić”), koji se konkretno odnosi na izbor delegata u Dom naroda Federacije BiH, iznalaženjem političkog konsenzusa i poštivanjem relevantnih institucija, uz istodobno sprečavanje daljnjih podjela u Bosni i Hercegovini.

Posvetiti se pitanju provedbe odluka Ustavnog suda BiH za grad Mostar, te na taj način omogućiti održavanje izbora u ovom gradu. Mostar mora ostati jedinstvena, koherentna, multietnička jedinica lokalne samouprave, s određenom razinom lokalnih nadležnosti/uprave ispod razine grada.

Stvarati uvjete za razvoj slobodnih, objektivnih i profesionalnih medija u zemlji, kao suštinski značajnog dijela demokratskog društva. Vlasti BiH bi trebale prioritetno osigurati financijsku stabilizaciju javnog RTV sustava kao cjeline, uključujući i odgovarajući sustav prikupljanja prihoda.

Posvetiti se pitanju diskriminacije i segregacije u obrazovanju širom zemlje. Entitetski, kantonalni i općinski organi, u Jajcu i širom BiH, trebaju poduzeti konkretne korake na rješavanju poteškoća bez segregacije učenika i unošenja novih podjela.

Osigurati ispunjavanje svih potrebnih uvjeta, uključujući i odgovarajući pravni okvir, za neometano održavanje i provedbu općih izbora 2018. godine. Parlamentarne i druge institucije moraju i dalje izvršavati obveze iz svojih mandata i nadležnosti.

Ulagati daljnje napore na unapređenju koordinacije i pune suradnje, kako interno tako i na međunarodnom planu, u borbi protiv zajedničke prijetnje terorizma i svih vidova nasilnog radikalizma i ekstremizma.

Promovirati pomirenje, međusobno razumijevanje i toleranciju i suzdržavati se od događaja, radnji i retorike koji unose podjele, uključujući i veličanje osuđenih ratnih zločinaca, povijesni revizionizam i provokativnu uporabu simbola.

NATO članice Upravnog odbora PIC-a i Japan pozivaju vlasti u oba entiteta da izvrše knjiženje perspektivne vojne imovine. Ove zemlje su ponovno istaknule svoju zabrinutost povodom odbijanja vlasti RS da ispoštuju odluke koje je donio Sud BiH u predmetu koji se tiče lokacije perspektivne imovine u Han Pijesku (“Veliki Žep”). One su, također, pozvale vlasti BiH da provedu Reviziju obrane.

Naredna sjednica Upravnog odbora PIC-a održat će se u Sarajevu 5. i 6. prosinca 2017. godine.