OHR building photo
19.02.2020 OHR

Izjava veleposlanika Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira*

U svjetlu nedavnih zbivanja u Bosni i Hercegovini, Upravni odbor Vijeća za provedbu mira (Peace Implementation Council – PIC) još jednom izražava svoju neupitnu potporu radu Ustavnog suda BiH i svih njegovih sudaca. Odluke Suda su konačne i obvezujuće, a nadležni organi su ih obvezni provoditi. Ustavni sud BiH predstavlja temelj na kojem je izgrađen ustavni okvir BiH i predstavlja osnovni stup vladavine prava i demokracije u BiH.

Upravni odbor Vijeća za provedbu mira ostaje posvećen potpuno funkcionalnim institucijama na svim razinama vlasti u BiH, koje su u stanju odgovoriti na potrebe građana ove zemlje i ispoštovati njene međunarodne obveze. Blokade državnih institucija, kao i ultimatumi upućeni dužnosnicima na državnoj razini, neprihvatljivi su.

Upravni odbor Vijeća za provedbu mira naglašava da zvanični pojam “međuentitetska linija razgraničenja” ni na koji način ne predstavlja državnu granicu niti podrazumijeva državnost Republike Srpske, entiteta stvorenog Daytonskim mirovnim sporazumom u okviru države BiH.

Upravni odbor Vijeća za provedbu mira još jednom potvrđuje opredijeljenost za poštivanje Daytonskog mirovnog sporazuma i teritorijalnog integriteta i temeljne strukture BiH kao jedinstvene, suverene države koja se sastoji od dva entiteta. Entiteti nemaju pravo na otcjepljenje od BiH te pravno postoje samo na osnovu Ustava BiH. Sve strane su obvezne da se u cijelosti pridržavaju Općeg okvirnog sporazuma za mir, kao i svih njegovih aneksa i odluka visokog predstavnika.

Upravni odbor Vijeća za provedbu mira apelira na sve političke čimbenike da se okrenu napretku BiH na provedbi ključnih reformi u oblasti demokracije i funkcionalnosti države, vladavine prava, temeljnih prava i reforme javne uprave, na njenom putu ka priključenju Europskoj uniji. Političke ciljeve treba ostvarivati angažmanom u dijalogu utemeljenom na zajedničkim interesima.

Upravni odbor Vijeća za provedbu mira ostaje opredijeljen za dobrobit svih građana BiH, koji zaslužuju da žive u stabilnoj, sigurnoj i prosperitetnoj državi.

*Ruska Federacija nije se pridružila ovoj izjavi.