02.09.2019 OHR

Izjava veleposlanika Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira *

Upravni odbor Vijeća za provedbu mira (Peace Implementation Council – PIC) podržava politički dijalog koji bi doveo do formiranja vlasti na svim razinama i omogućio bezuvjetni napredak ka reformama koje su sukladne postojećim političkim ciljevima i obvezama. U tom kontekstu, Upravni odbor PIC-a poziva političke lidere da ne poduzimaju korake koji bi ugrozili, oslabili ili onemogućili puno funkcioniranje državnih institucija.

U tom smjeru, Upravni odbor PIC-a još jednom potvrđuje svoj stav da entiteti i institucije moraju poštivati postojeće zakone i pravno obvezujuće aranžmane. Reforme kao što je reforma obrane, uspostava jedinstvenog Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća na državnoj razini i uspostava neizravnih poreza na državnoj razini provedene su uz punu potporu entitetskih i državnog parlamenta. Ustav BiH, postojeći zakoni i integritet državnih institucija moraju se u potpunosti poštivati.

Upravni odbor PIC-a želi da BiH postigne napredak i dostigne svoj puni potencijal na reformskom putu – u tijesnoj suradnji i uz podršku međunarodne zajednice.

* Ruska Federacija se ne slaže s ovom izjavom