26.12.2017

Radiosarajevo.ba: Intervju sa visokim predstavnikom Valentinom Inzkom

U Ustavu BiH, Aneks 4 Daytonskog mirovnog sporazuma, navodi se jasno da je vanjska politika u isključivoj nadležnosti institucija BiH, tj. na državnom nivou. Prema tome, pitanje članstva u NATO-u, što je dio vanjske politike BiH, u isključivoj je nadležnosti države.
10.06.2017

Oslobođenje: Intervju sa visokim predstavnikom Valentinom Inzkom

To je poruka za sve one koji podržavaju optužene ili osuđene ratne zločince, bez obzira o kome se radi. Neki su imali na umu i Studentski dom na Palama, nazvan po Radovanu Karadžiću, odlikovanje ratnih zločinaca ili školu u Sarajevu nazvanu po Mustafi Busuladžiću.
10.06.2017

EuroBlic: Intervju sa visokim predstavnikom Valentinom Inzkom

Ponekad imam utisak da se moji izveštaji Savetu bezbednosti kritikuju i pre nego se objave. Želeo bih podstaći svakoga da pročita moj poslednji izveštaj, koji je dostupan na veb stranici OHR; pronaći će tamo da sam izvestio o problemima u celoj zemlji, kao i da sam rekao neke pozitivne stvari o vlastima u oba entiteta.