10.06.2017

Oslobođenje: Intervju sa visokim predstavnikom Valentinom Inzkom

To je poruka za sve one koji podržavaju optužene ili osuđene ratne zločince, bez obzira o kome se radi. Neki su imali na umu i Studentski dom na Palama, nazvan po Radovanu Karadžiću, odlikovanje ratnih zločinaca ili školu u Sarajevu nazvanu po Mustafi Busuladžiću.
10.06.2017

EuroBlic: Intervju sa visokim predstavnikom Valentinom Inzkom

Ponekad imam utisak da se moji izveštaji Savetu bezbednosti kritikuju i pre nego se objave. Želeo bih podstaći svakoga da pročita moj poslednji izveštaj, koji je dostupan na veb stranici OHR; pronaći će tamo da sam izvestio o problemima u celoj zemlji, kao i da sam rekao neke pozitivne stvari o vlastima u oba entiteta.