21.10.2022

TVRDNJA: Perspektivna vojna imovina će biti dodijeljena vlastima Republike Srpske.

ČINJENICA: Pitanja državne i vojne imovine i dalje su uslovi definirani u Programu 5+2. Stoga OHR ostaje angažiran na postizanju prihvatljivog i održivog rješenja za ova pitanja. U pogledu nepokretne vojne imovine koja će ubuduće služiti za potrebe odbrane („perspektivna vojna imovina“), doneseni su svi pravni akti potrebni za postizanje ovog cilja [...]
04.10.2022

TVRDNJA: Odluke visokog predstavnika će utjecati na ishod izbora.

ČINJENICA: Odluke visokog predstavnika od 2. oktobra se odnose na funkcioniranje institucija FBiH, pojednostavljenje procesa formiranja vlasti, ukidanje blokada i zloupotrebe mehanizama zaštite u zakonodavnim i pravosudnim tijelima. One ni na koji način ne utječu na volju glasača i ishod Općih izbora 2022.
04.10.2022

TVRDNJA: Visoki predstavnik diskriminira Ostale jer se odluke ne odnose na izbor članova Predsjedništva i Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH.

ČINJENICA: Pravo da mijenja odredbe Ustava BiH, koji je dio Dejtonskog mirovnog sporazuma, pripada isključivo Parlamentarnoj skupštini BiH. Prema tome, odluke od 2. oktobra nisu dio velike izborne reforme koja je i dalje neophodna kako bi BiH ispunila svoje međunarodne obaveze i uklonila diskriminaciju iz izbornog procesa. Visoki predstavnik je viš [...]
26.05.2022

Tvrdnja: Vijeće ministara ne može osigurati sredstva za Centralnu izbornu komisiju, budući da bi takva odluka bila nezakonita

ČINJENICA: Zakon o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine (stav 5. člana 11.) dopušta Vijeću ministara da finansira rashode koji nisu bili predviđeni prethodnim budžetom tokom perioda privremenog finansiranja. Ne postoji prepreka da Vijeće ministara odobri potrebna sredstva ni u smislu relevantnih propisa niti u smislu raspoloživih sredstava. [...]
11.11.2021

TVRDNJA: “…OHR nije uradio najvažniju stvar: osigurao prevod Dejtonskog mirovnog sporazuma. Već 26 godina nema zvaničnog prevoda Dejtonskog mirovnog sporazuma, Ustava itd. na jezike naroda u BiH, a to je posao OHR-a.”

ČINJENICA: Sporazumom o utvrđivanju teksta aneksȃ Općeg okvirnog sporazuma za mir (GFAP) na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku, potpisanim u Parizu 14. decembra 1995. godine, predviđeno je da će svaka od strana potpisnica GFAP-a francuskoj vladi dostaviti odgovarajuću jezičku verziju. Francuska vlada je dobila nacrt prevoda na hrvatski jezik od [...]