30.06.2009 Sarajevo

Govor visokog predstavnika Valentina Inzka na konferenciji za novinare

Hvala vam na ovako velikom odazivu.

Raffi Gregorian će vam se za nekoliko trenutaka obratiti u svojstvu supervizora za Brčko, ali ću ja prvo u kratkim crtama izložiti rezultate rasprave vođene u okviru sjednice Vijeća za provedbu mira tijekom protekla dva dana.

Bosna i Hercegovina je ponovno na radaru međunarodne pozornosti, a prošlomjesečni zajednički posjet visokog predstavnika Solane i potpredsjednika Bidena je bio iznimno značajan stoga što je poslao snažan signal o jedinstvenoj politici Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Poslao je jasnu zajedničku poruku da europska i transatlantska integracija Bosne i Hercegovine nema alternativu.  

U suštini, rezultate mogu sumirati ovako: ukoliko ova zemlja želi postati dijelom Europske unije i NATO-a i ukoliko želi da dođe do značajne promjene u angažmanu međunarodne zajednice u BiH, onda je potrebno da bosanskohercegovački političari aktivno rade na ispunjenju europskih prioriteta.

No, tijekom protekla tri mjeseca, od prošle sjednice Vijeća za provedbu mira, bilo je pomaka u radu Vijeća ministara i Parlamenta BiH, no nisu ispunjeni svi prioriteti i uvjeti, tako da danas nismo donijeli odluku o tranziciji OHR-a.

Kasnije tijekom dana na raspolaganju bi vam trebao biti i naš communique, no dozvolite da vam skrenem pozornost na četiri točke.

Prvo, Vijeće za provedbu mira opet poziva na politički proces koji će rezultirati dijalogom i kompromisom potrebnim da bi ova zemlja ostvarila napredak.

Ja ću također raditi na tome, a način na koji će se postići ovaj cilj je manje važan od krajnjeg rezultata. To može biti proces u okviru institucija, ili između političkih lidera, ili kombinacija i jednog i drugog, ali trenutačna stagnacija nije prihvatljiva.

Način na koji će se politički lideri odazvati na ovaj poziv pokazat će da li će ih međunarodna zajednica smatrati partnerom ili problemom.

Drugo, u pogledu pet ciljeva, Vijeće za provedbu mira se fokusiralo na rješenja pitanja raspodjele vlasništva nad državnom imovinom i rješenje vojne imovine. Ovo mora biti prvi prioritet bilo kojeg dogovora.

Iako je Vijeće za provedbu mira pozdravilo Odluku Vijeća ministara BiH o uspostavljanju Radne skupine za popis državne imovine, članovi iz Republike Srpske su onemogućili postizanje konstruktivnih pomaka. Radna grupa se redovito sastajala, no nije mogla postignuti dogovor o obujmu i metodologiji vršenja popisa. 

Politički lideri moraju postignuti dogovor o načelima koja će omogućiti postizanje sporazuma između vlada na različitim razinama o državnoj imovini, kao i donošenje zakona.

Kada je riječ o imovini obrambenih struktura – koja je ključna za konsolidiranje obrambene reforme i ostvarivanje težnje BiH da postane članica NATO-a – PIC je primio k znanju Odluku Predsjedništva BiH kojom se utvrđuje višak streljiva, naoružanja i eksploziva. Očekivao je, međutim, od Predsjedništva da usvoji i plan raspolaganja tom imovinom, umjesto što je Ministarstvu obrane naložilo da oformi savjetodavno povjerenstvo, koje – nažalost – još uvijek nije ni formirana.

Kada je riječ o nepokretnoj obrambenoj imovini, napredak je još manje zadovoljavajući. Zbog kašnjenja u Ministarstvu obrane, podaci koji su potrebni za postizanje finalnog sporazuma o transferu sukladno Zakonu o obrani BiH iz 2005. još uvijek nisu prikupljeni.

Zbog nepostojanja napretka u rješavanju ova preostala dva cilja, PIC danas nije mogao razmatrati mogućnost donošenja odluke o zatvaranju OHR-a.

Za PIC zatvaranje OHR-a nije neupitno. Samo ako zemlja ide u pravom pravcu može se razmišljati o odluci o tranziciji, a čini se da političari ni iz jednog entiteta, ni sa državne razine nisu zainteresirani da urade ono što je potrebno kako bi to omogućili.

Do tranzicije neće doći tek forme radi. Zatvaranje OHR-a bila bi indikacija da su zemlja i njezine institucije dovoljno sazrele da prihvate izazove koje sa sobom donosi proces integracije u EU i NATO.

Treće, PIC je najoštrije osudio podrivanje državnih institucija, koje se nastavilo bez obzira na jasne međunarodne osude.

Ja smatram da su sada zaključci Narodne Skupštine Republike Srpske za nama i da se trebamo fokusirati na budućnost.

Konačno, PIC je pozdravio dogovor BiH sa misijom MMF-a o stand-by aranžmanu, o kojem će se sada izjasniti i izvršni odbor MMF-a, te pozvao sve bosanskohercegovačke institucije da realiziraju dogovorene mjere i nastave ekonomske i socijalne reforme.

U pozitivnom smislu, PIC je konstatirao da se brzina usvajanja zakona u parlamentu neznatno povećala u usporedbi sa prošlom godinom.

Svima je jasno da je jedini put za napredak obnovljen fokus na približavanje Europskoj uniji. To nema alternative, jer je Europska unija najbolje rješenje za Bosnu i Hercegovinu u političkom, ekonomskom i sigurnosnom smislu.