29.12.2010 Brcko

Izlaganje supervizora za Brčko Rodericka Moora

 • Zadovoljstvo mi je da mogu ovdje danas s vama podijeliti dobre vijesti: već dugo vremena neriješeno pitanje snabdijevanja električnom energijom za Brčko je blizu rješenja.
 • Drago mi je što mogu najaviti da su stvoreni uvjeti da Javno poduzeće Komunalno Brčko može potpisati jednogodišnji obnovljivi ugovor za snabdijevanje električnom energijom građana Brčkog sa onom elektroprivredom koja nudi najpovoljnije uvjete.
 • Ono što je najvažnije jest da vjerujemo da će ovaj ishod koristiti građanima Distrikta Brčko – tako što će se stvoriti uvjeti za sigurno, održivo i cijenom pristupačno snabdijevanje električnom energijom, pod uvjetima koji su transparentni i fer.
 • Prvi put nakon osnivanja Distrikta Brčko, tržište električnom energijom u Distriktu nadzirat će regulatorno tijelo za električnu energiju – Državno regulatorno povjerenstvo za električnu energiju – što će osigurati da interesi građana Distrikta Brčko budu zaštićeni u istoj mjeri kao i prava građana u drugim područjima Bosne i Hercegovine.
 • Ovi pomaci su rezultat višemjesečnih pregovora uz sudjelovanje OHR-a i Europske unije, kao i lokalnih partnera.
 • Konkretnije, OHR, EU i njihovi lokalni partneri dogovorili su se o sljedećem:
  • RS će usvojiti i staviti na snagu zakone kojima će se zaokružiti zakonodavni okvir kojim će se osigurati sigurno i održivo snabdijevanje električnom energijom za Distrikt Brčko, sa identičnim uvjetima i cijenama koje važe za ostale tarifne potrošače u istoj kategoriji u RS. Podsjećamo da je Zakon RS koji je dopunjen i izmijenjen 21. prosinca  sukladno državnom Zakonu o prijenosu električne energije sa izmjenama i dopunama iz rujna 2009. Ovakva zakonska rješenja su već na snazi u Federaciji BiH.
  • Državno regulatorno povjerenstvo za električnu energiju preuzet će svoju pravnu obvezu vršenja regulatornog nadzora nad tržištem električne energije u Distriktu Brčko, što je do sada bilo jedino područje u BiH koje nije bilo pod jurisdikcijom tog regulatornog tijela.
  • Europska unija će u 2011. godini izvršiti sveobuhvatnu analizu cjelokupnog tržišta električnom energijom u BiH, uključivši i Distrikt Brčko, kako bi se osiguralo da zakoni koji reguliraju električnu energiju i druge aktivnosti u ovoj zemlji budu u potpunosti sukladni svim relevantnim sporazumima i direktivama EU.
 • Nažalost, ja ne mogu najaviti danas da su svi uvjeti ovog sporazuma ispunjeni. Republika Srpska još nije ispunila dvije dogovorene obveze. Prvo, ona mora staviti na snagu novi zakon o električnoj energiji. I drugo, mora deblokirati rad DERK-a i omogućiti tom tijelu da vrši svoje zakonske nadležnosti.
 • Iako ove obveze još nisu ispunjene, visoki zvaničnici RS-a su u nekoliko navrata uvjeravali OHR i EU da će se ove obveze ispuniti za kratko vrijeme. Očekujemo od vodstva RS da ova uvjeravanja brzo sprovede u djelo.
 • Kada RS ispuni svoje obveze, ovaj sporazum će predstavljati značajan i pozitivan korak naprijed u smislu ispunjenja obveza koje entiteti imaju prema Distriktu Brčko u sukladnosti sa Konačnom arbitražnom odlukom za Brčko.
 • Od ožujka 2009. godine, Vijeće za provedbu mira javno je skretalo pozornost na pitanje električne energije za Distrikt Brčko apelirajući na entitete, posebice RS, da ispune svoje obveze u tom pogledu.
 • PIC je također postavljao ovo pitanje u svezi sa obvezama BiH u okviru ispunjavanja ciljeva i uvjeta iz programa “5+2” za tranziciju OHR-a.
 • U tom kontekstu, očekujem da će Upravni odbor PIC-a, na svome narednom sastanku krajem ožujka, analizirati status provedbe ovog sporazuma kako bi utvrdio da li se njime ispunjava cilj iz programa “5+2” koji se odnosi na Brčko. Stoga bih apelirao na sve strane u ovom sporazumu da osiguraju njegovu punu i dosljednu provedbu.
 • U zaključku, želio bih zahvaliti posebno mojim partnerima iz Europske unije koji su dali konstruktivan doprinos u ostvarenju ovih pomaka koje danas najavljujemo. Iznad svega, želim izraziti veliku zahvalnost našem izvanrednom timu u OHR-u, čija su stručnost, strpljenje i upornost omogućili postizanje ovog sporazuma.