07.07.2011 PIC SB

Communique Vijeća za provedbu mira

Politički direktori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira (Peace Implementation Council – PIC) sastali su se u Sarajevu 6. i 7. srpnja 2011. godine. Predstavnici Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i građanskog društva prisustvovali su dijelovima sastanka.

Neformiranje nove vlade na državnoj razini nanosi ozbiljnu štetu interesima zemlje i njezinih građana. To sprječava Bosnu i Hercegovinu da ispuni važne međunarodne obveze, uključivši konačno ispunjenje programa 5+2. To je također razlog usporenog napretka BiH u procesu europskih integracija. Ovakva situacija šalje negativnu poruku potencijalnim stranim ulagačima. Ugrožava pristup BiH značajnim financijskim sredstvima koja dolaze izvana. Uzrokuje opće razočarenje javnosti u političke procese. Upravni odbor PIC-a je ozbiljno zabrinut zbog činjenice da su politički lideri u BiH pokazali vrlo malu zabrinutost zbog ovih posljedica, te ih poziva da stave na prvo mjesto interese zemlje i njezinih građana, te da pokrenu ozbiljan dijalog, u duhu kompromisa, te u sukladnosti sa uvjetima definiranim u Općem okvirnom sporazumu za mir, kako bi osigurali formiranje državne vlade utemeljene na širokoj koaliciji, bez daljnjih odgađanja. Politički lideri trebaju raditi tako da budu inspiracija mladoj generaciji, a ne razočarenje.

Buduća koalicija na državnoj razini mora biti posvećena ostvarenju hitnog i konkretnog napretka glede brojnih pitanja, uključivši reforme koje su neophodne za europske i euro-atlantske integracije. Organi vlasti BiH moraju poduzeti mjere da usuglase Ustav zemlje sa presudom Europskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci i usvojiti zakone na državnoj razini o državnoj pomoći i popisu stanovništva, kako bi BiH ostvarila daljnji napredak na svome putu integracije u Europskoj uniji (EU). Upravni odbor PIC-a također je istaknuo značaj poboljšanja učinkovitosti i funkcionalnosti državnih institucija, među ostalim i putem neophodnih ustavnih promjena, donesenih u sukladnosti sa postojećim ustavnim odredbama. Zemlja mora poduzeti sve mjere kako bi se osigurala vladavina prava i morat će biti u stanju donijeti i provesti zakone i propise EU. Novi organi vlasti trebaju nastaviti sa naporima na reformi javne uprave, koji su ključni da bi se odgovorilo na potrebe građana i od suštinske važnosti za napredak na putu europskih integracija. U tom duhu, Upravni odbor PIC-a pozvao je organe vlasti na svim razinama u Bosni i Hercegovini da se rukovode načelima profesionalizma, političke neutralnosti i popunjavanja radnih mjesta u javnoj upravi koje je temeljeno na kvalificiranosti kandidata. Članice NATO-a u sastavu Upravnog odbora PIC-a i Japan pozvali su nove organe vlasti da realiziraju neophodne mjere kako bi omogućili pokretanje Akcijskog plana za članstvo BiH u NATO savezu.

Upravni odbor PIC-a pozdravio je formiranje Parlamentarne skupštine BiH, te činjenicu da su entitetske i mnoge kantonalne vlade sada u potpunosti funkcionalne. Pozvao je preostale kantone da formiraju nove vlade što je prije moguće.

Sukladno nedvosmislenom opredjeljenju EU da BiH omogući perspektivu u Uniji, Upravni odbor PIC-a je pozdravio daljnje jačanje angažmana EU u BiH, te imenovanje Petera Sorensena na mjesto šefa Delegacije EU, koje je izvršeno u okviru strategije EU za BiH usvojene od strane Vijeća EU za vanjske poslove u ožujku 2011. godine. Upravni odbor PIC-a se nada bliskoj suradnji i koordinaciji između pojačanog prisustva EU, visokog predstavnika u BiH i drugih predstavnika međunarodne zajednice, u sukladnosti sa njihovim postojećim ulogama. Upravni odbor PIC-a je primio k znanju stajalište EU da misije iz domena zajedničke sigurnosne i obrambene politike, prije svega EUPM i EUFOR – Operacija Althea, predstavljaju značajne elemente sveukupne strategije EU za BiH, te da će biti pod redovitim razmatranjem na temelju situacije na terenu.

Upravni odbor PIC-a istaknuo je svoje nedvojbeno opredjeljenje za očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta BiH. Upravni odbor PIC-a potvrdio je svoju punu potporu visokom predstavniku, koji će nastaviti osiguravati puno poštivanje Općeg okvirnog sporazuma za mir i izvršavati svoj mandat u sukladnosti sa Aneksom 10 i relevantnim rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a, koji ostaju nepromijenjeni. Upravni odbor PIC-a podsjetio je sve strane na njihovu obvezu punog poštivanja Općeg okvirnog sporazuma za mir, svih njegovih aneksa i odluka visokog predstavnika. Upravni odbor PIC-a je istaknuo da će međunarodna zajednica zadržati neophodne instrumente za suprotstavljanje destruktivnim tendencijama te da neće dozvoliti pokušaje ugrožavanja Daytonskog mirovnog sporazuma.

Upravni odbor PIC-a primio je k znanju pozitivnu odluku organa vlasti Republike Srpske (RS) od 1. lipnja, da povuku odluku od 13. travnja o referendumu, koji je bio neprihvatljiv. U tom kontekstu, pozdravio je početak strukturiranog dijaloga o pravosuđu pod vodstvom EU i izrazio potporu preporukama sa prvog sastanka u svezi sa potrebom da se do kraja dovede provedba državne strategije za procesuiranje ratnih zločina i reformu pravosudnog sektora. Također je ponovio da zaključci koje je NSRS usvojila 13. travnja ne oslobađaju organe vlasti RS obveza iz Općeg okvirnog sporazuma za mir, a osobito iz Aneksa 4. i 10. tog Sporazuma. Upravni odbor PIC-a također je osudio i odbacio česte štetne izjave nekih javnih zvaničnika kojima se dovodi u pitanje teritorijalni integritet BiH, te se prijeti jednostranim promjenama ustavne strukture zemlje.[1]

Upravni odbor PIC-a pozvao je sve organe vlasti da osiguraju odgovarajuće funkcioniranje institucija na svim razinama. Osobito je istaknuo da se ne smiju ugrožavati nadležnosti na državnoj razini. Izrazio je jaku potporu pravosudnim institucijama BiH i drugim reformama koje su provedene u kontekstu ispunjavanja obveza iz Općeg okvirnog sporazuma za mir i daljnjih standarda integracije u EU i NATO. Istaknuo je potrebu da se hitno usvoji državni proračun za 2011. godinu, kojim bi se osigurao dovoljan prihod za učinkovito funkcioniranje institucija na državnoj razini. Upravni odbor PIC-a dalje je apelirao na relevantne organe da usvoje Globalni fiskalni okvir kako bi se omogućila raspodjela neraspoređene međunarodne financijske pomoći.

Upravni odbor PIC-a izrazio je ozbiljnu zabrinutost zbog činjenice da nakon posljednje sjednice Odbora nije došlo do napretka u smislu ispunjenja preostalih ciljeva i uvjeta iz programa 5+2. Ispunjenje tog programa i dalje je neophodno za zatvaranje Ureda visokog predstavnika. Upravni odbor PIC-a očekuje da će uskoro biti izviješten o preporuci supervizora za Brčko i visokog predstavnika o zatvaranju Arbitražnog vijeća za Brčko, što bi Upravnom odboru PIC-a omogućilo da donese odluku o okončanju supervizije za Brčko. Upravni odbor podsjeća entitete na važne i obvezujuće dužnosti koje proistječu iz Konačne odluke za Brčko i Ustava BiH. Sa interesovanjem je primio k znanju razne aktivnosti koje se odnose na Distrikt Brčko, među ostalim i usvajanje Dekreta od strane Vlade RS 6. srpnja, u svezi sa kartografskim publikacijama teritorije RS i očekuje da odmah bude izviješten o njegovim praktičnim učincima.

Upravni odbor PIC-a pozdravio je uhićenje i izručenje Ratka Mladića Međunarodnom sudu za zločine počinjene u bivšoj Jugoslaviji (MKSJ) u Haagu. U tom smislu, Upravni odbor PIC-a očekuje nastavak suradnje organa vlasti BiH sa MKSJ, te punu potporu za institucije BiH u procesuiranju ratnih zločina. Upravni odbor PIC-a još jednom je potvrdio da se genocid u Srebrenici, ratni zločini i zločini protiv čovječnosti počinjeni tijekom sukoba u BiH ne smiju zaboraviti niti poricati. Upravni odbor PIC-a još jednom izražava iskreno suosjećanje sa žrtvama zločina počinjenih tijekom sukoba.

Upravni odbor PIC-a ponovio je ranije pozive na provedbu “Revidirane strategije za provedbu Aneksa 7”.

Upravni odbor PIC-a istaknuo je važnost slobode izražavanja i slobodnih i neovisnih medija, uključivši i odgovarajuća nadzorna tijela i regulatorne mehanizme. Pozvao je vlasti da osiguraju da novinari mogu nesmetano raditi. Apelirao je na sve medije da izvješćuju objektivno i u sukladnosti sa najvišim međunarodnim standardima.

Upravni odbor PIC-a podsjetio je sve strane na njihove obveze iz Aneksa 2. Općeg okvirnog sporazuma za mir u svezi sa međuentitetskom linijom razgraničenja, te ponovno izrazio svoju potporu stalnom angažmanu EUFOR-a i NATO-a u svezi sa međuentitetskom linijom razgraničenja.

Upravni odbor PIC-a izrazio je potporu regionalnoj suradnji i pomirenju kao temeljnom mehanizmu za prevazilaženje razlika i uspostavljanje skladnih odnosa između BiH i susjednih zemalja. Osobito je pozdravio nedavno jačanje dijaloga na državnom vrhu između vlasti BiH i susjednih zemalja, te se nada novim inicijativama čiji je cilj daljnje jačanje tog trenda. Među naporima usmjerenim ka pomirenju treba da se nađe i pristup obrazovanju koji će biti više okrenut ka budućnosti i integraciji.

Sljedeći sastanak Upravnog odbora PIC-a održat će se u Sarajevu 30. studenog i 1. prosinca 2011. godine.

________________________________________

[1] Ruska Federacija se ne slaže sa ovim stavom. Međutim, Ruska Federacija podržava početak strukturiranog dijaloga o sektoru pravosuđa sa EU.