13.01.2012 PIC SB Ambassadors

Izjava veleposlanika zemalja članica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira

Veleposlanici Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira pozdravili su jučerašnje glasovanje kojim je potvrđeno imenovanje Vjekoslava Bevande na poziciju  predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, što je značajan korak u provedbi dogovora lidera političkih stranaka postignutog u prosincu 2011. godine. Nadamo se da će nadležne institucije, uz potporu šest političkih stranaka zastupljenih u novom Vijeću ministara, hitno poduzeti potrebne aktivnosti kako bi potvrdili Vijeće ministara u punom sazivu, usvojili globalni fiskalni okvir i proračun za 2012. godinu kojim bi se osiguralo potpuno funkcioniranje institucija na državnoj razini i ispunjavanje međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine, te da će usvojiti odluke potrebne za integraciju u EU, na što je u prosincu 2011. pozvao Upravni odbor Vijeća za provedbu mira. Veleposlanici Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira iz zemalja članica NATO-a i Japana i dalje pozivaju vlasti BiH da završe proces poduzimanja aktivnosti potrebnih za početak provedbe Akcijskog plana za članstvo BiH u NATO-u.